I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Teisės aktai

Įstatymai


1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489, Vilnius

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas
Identifikacinis kodas 0911010ISTA00I-1489

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 – 2022-11-30

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas
Identifikacinis kodas 0911010ISTA00I-2044

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 – 2022-12-31

2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238, Vilnius

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 1071010ISTA00X-1238

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-01 –

1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 Vilnius

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Priėmė Lietuvos Respublikos Seimas
Identifikacinis kodas 0961010ISTA00I-1234

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-01 – 2022-12-31

 

Bendrasis ugdymas


2021 m. gruodžio 27  d. Nr. V-2306 Vilnius

Dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2021-12-27, Identifikacinis kodas 2021-27094

2020 m. gegužės 20 d. Nr. 504, Vilnius

Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užregistruota TAR 2020-05-21, Identifikacinis kodas 2020-10781

2020 m. liepos 2 d. Nr. V-1006 Vilnius

Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2020-07-02, Identifikacinis kodas 2020-14851

2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308 Vilnius

Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2015-12-21, Identifikacinis kodas 2015-20048

2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106 Vilnius

Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1132070ISAK00V-1106

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 – 2022-12-31

2012 m. balandžio 26 d. Nr. V-735/A1-208 Vilnius

Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1122070ISAK5/A1-208

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-01 –

2012 m. kovo 15 d. Nr. V-482 Vilnius

Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1122070ISAK000V-482

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-05-30

2003 m. sausio 8 d. Nr. V-11/18 Vilnius

Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1032250ISAK0V-11/18

 

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba


 

2020 m. gruodžio 10  d.  Nr. V-2875/V1946/A1-1254 Vilnius

Dėl Pagalbos asmenims, kuriems diagnozuotas įvairiapusis raidos sutrikimas, 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo

Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Užregistruota TAR 2020-12-10, Identifikacinis kodas 2020-26838

2005 m. kovo 23 d. Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 Vilnius

Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1052250ISAKISAK-487

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-22 – 2022-12-31

2003 m. birželio 25 d. Nr. ISAK-897 Vilnius

Dėl Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1032070ISAKISAK-897

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2007-08-26


2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-662 Vilnius

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-08-31, Identifikacinis kodas 2017-13907

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-08-28


2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-663 Vilnius

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-08-31, Identifikacinis kodas 2017-13908

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

2004 m. gruodžio 30 d. Nr. ISAK-2092 Vilnius

Dėl Mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1042070ISAKSAK-2092

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2006-12-06


2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548 Vilnius

Dėl Mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1052070ISAKSAK-1548

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-01


2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1549 Vilnius

Dėl Mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Identifikacinis kodas 1052070ISAKSAK-1549

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2007-04-08


2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 Vilnius

Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Užregistruota TAR 2018-03-30, Identifikacinis kodas 2018-04881

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-1367 Vilnius

Dėl Ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2020-09-14, Identifikacinis kodas 2020-19181

Socialinė pedagoginė pagalba ir vaikų socializacija


2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-651/A1-455/V-1004 Vilnius

Dėl Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Užregistruota TAR 2017-08-30, Identifikacinis kodas 2017-13864

2018 m. kovo 8 d. Nr. V-229 Vilnius

Dėl Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2018-03-08, Identifikacinis kodas 2018-03677

2017 m. kovo 22 d. Nr. V-190 Vilnius

Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2017-03-23, Identifikacinis kodas 2017-04754

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951 Vilnius

Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2016-11-03, Identifikacinis kodas 2016-26188

Kiti dokumentai


2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. V-1161 Vilnius

Dėl Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2020-08-05, Identifikacinis kodas 2020-16922

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774 Vilnius

Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Užregistruota TAR 2014-08-29, Identifikacinis kodas 2014-11394

Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 –

Atnaujinta: 2022-12-14

Skip to content