ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Teisės aktų pakeitimai

2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. V-1367 Vilnius

Dėl Ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2020-09-14, Identifikacinis kodas 2020-19181

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. V-1161, Vilnius

Dėl Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo
Priėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Užregistruota TAR 2020-08-05, Identifikacinis kodas 2020-16922

NEĮSIGALIOJĘS
Įsigalioja 2021-01-01

Skip to content