I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


„Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

MOKINIŲ AKADEMINIŲ GEBĖJIMŲ ATPAŽINIMO IR JŲ UGDYMO KOKYBĖS PLĖTRA Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-01-0001 

Projekto vertė: 3 614 656,25 Eur.
Projekto trukmė: 2019 m. birželio 14 d. – 2022 m. birželio 14 d.

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti mokinių gebėjimų atpažinimą ir jų vystymą, įgalinant ir motyvuojant mokytojus, psichologus atpažinti mokinių gebėjimus ir atpažinus juos tinkamai ugdyti.

Kiekvieno vaiko akademiniai gebėjimai turi būti atpažinti tam, kad kiekvienas mokytojas turėtų galimybę patenkinti unikalius vaiko ugdymo(-si) poreikius ir būtų siekiama didesnės kiekvieno mokinio pažangos. Tad projekto metu bus sukurtos bei parengtos gabių vaikų atpažinimo bei įvertimo metodikos, instrumentai bei metodinės priemonės Lietuvos pedagogams ir psichologams. Taip pat projekto metu mokinių ugdymosi galimybės gauti jų poreikius atitinkantį formalųjį ir neformalųjį ugdymą bus didinamos, papildant bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas specialiais matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų praturtinančiais ir pagilinančiais moduliais, rengiant ir įgyvendinant neformaliojo ugdymo formas, keliant mokytojų, psichologų ir kitų švietimo sistemoje dirbančių darbuotojų kvalifikaciją, praturtinant jų žinias įvairiuose nacionalinio ir tarptautinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Projekto veiklos truks dvejus metus (2016/10-2018/10).

PROJEKTO EIGA IR SIEKIAMI REZULTATAI

I uždavinys – parengti mokinių gebėjimų atpažinimo ir vertinimo instrumentą mokytojams ir psichologams (1-8 klasėms) ir metodinę medžiagą drauge vykdant mokymus regionuose visoje Lietuvoje.

II uždavinys – parengti specialiuosius modulius (lietuvių kalbos, matematikos ir gamtamokslių dalykų papildoma mokomoji medžiaga, t.y. įdomesnės, įvairesnės, kūrybiškumą skatinančios užduotys 3-8 klasėms), drauge vykdant mokymus regionuose visoje Lietuvoje.

III uždavinys – organizuoti neformaliojo ugdymo užsiėmimus aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams, organizuojant žinių viktoriną (TV laida ,,Lietuvos Tūkstantmečio vaikai“).

Siekiami rezultatai skaičiais: 

  1. 3600 mokinių tiesiogiai suteikta švietimo pagalba projekto metu.
  2. Parengtų mokinių gebėjimų atpažinimui ir vertinimui skirtų metodinių priemonių bei  metodinės medžiagos mokytojams ir tėvams  paketų skaičius – 12  vnt. (prieinama visiems mokytojams ir psichologams).
  3. Parengtų intelektinių gebėjimų vertinimo atrankinių  instrumentų bei metodinės medžiagos psichologams paketų skaičius – 4 vnt. (prieinama visiems psichologams).
  4. Parengta 18 specialiųjų modulių ir 18 mokymo priemonių/metodinės medžiagos komplektų, t.y. 3-8 klasės, lietuvių kalba, matematika, gamtamoksliai dalykai (prieinama visiems mokytojams).
  5. 1380 pedagogų ir psichologų dalyvaus renginiuose ir pakels kvalifikaciją projekto metu (filmuota visų mokymų medžiaga prieinama viešai).

PARTNERIAI

Projektas apims daugumą Lietuvos regionų, jame dalyvauja 30 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu atrinktų Lietuvos mokyklų – partnerių.

Kontaktiniai asmenys:

Projekto vadovė
Inga Nekrošienė
Tel.: (8 5) 230 5372
inga.nekrosiene@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-12-09

Skip to content