I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas

Priemonė: UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS

Prioritetas: 9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Projekto sąrašo numeris: 09.2.1-ESFA-V-726-02

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama padėti mokyklos darbuotojams, koordinuojantiems IKT diegimą, tobulinti savo kompetencijas. Tuo tikslu planuojama parengti kompetencijų tobulinimui programą (modelį) bei organizuoti reikalingas kompetencijų tobulinimo veiklas. Veiklose planuojama parengti inovatyvią ir šiuolaikišką mokymo kurso medžiagą, adaptuojant „DigCompOrg“ įsivertinimo įrankį (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework), bei organizuoti plataus masto (756 darbuotojai) mokymų programų įgyvendinimą.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros.

Atnaujinta: 2022-09-10

Skip to content