I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


„TĘSK“ NR. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001

„TĘSK“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto trukmė: 2018 m. sausio 1 d. – 2022 m. kovo 12 d.

Projekto vertė: 8 088 294,70 Eur.

Projekto idėja – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis: diegiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo inovacijas ir rengiant dirbti būsimus pedagogus.

Projekto tikslinės grupės: studijas baigę ir pradedantys, siekiantys persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogai; norintys tapti pedagogais kitų sektorių asmenys, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą.

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos sporto universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Vytauto Didžiojo universitetas, Vilniaus universitetas.

Projekto uždaviniai ir siekiami rezultatai:

I uždavinys. Vykdyti pedagogų rengimo kaitos tyrimus:

  1. Numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimas.
  2. Struktūrinių pokyčių pedagogų rengimo srityje įgyvendinimo stebėsenos tyrimas.
  3. Švietimo pagalbos, teikiamos mokykloms ir pedagogams, efektyvumo tyrimas.

II uždavinys. Sukurti ir išbandyti pedagoginės stažuotės pirmaisiais darbo metais modelį
(pedagoginės stažuotės, stažuotės užsienio šalyse, mokymai
, refleksijos).

  1. Pradedančiųjų mokytojų pedagoginės stažuotės modelio kūrimas ir išbandymas.
  2. Mokymai projekte dalyvaujantiems pradedantiesiems mokytojams, mentoriams, mokyklų bendruomenėms ir stažuočių vadovams (1010 asmenų).
  3. Kvalifikacijos tobulinimo stažuotės užsienio šalyse (12 stažuočių).

III uždavinys. Sukurti pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentus.

Pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketo parengimas ir jo taikymo mokymai (390 asmenų).

IV uždavinys. Vykdyti pedagogų studijų ir kvalifikacijos tobulinimo programas, numatančias papildomos kvalifikacijos suteikimą.

Vykdyti studijas, leidžiančias įgyti papildomą profesinę kvalifikaciją (821 asmuo).

V uždavinys. Pritraukti gabius ir motyvuotus asmenis į pedagogines profesijas. Tikslinių stipendijų teikimas.

Teikti tikslines stipendijas (910 studentų).

Projekto rezultatai:

https://www.upc.smm.lt/projektai/tesk/apie.php

Projekto vadovė

Strateginių projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo
valdymo skyriaus specialistė, projekto vadovė

Eglė Vekerotienė
Tel.+370 6 18 12531
El. p. egle.vekerotiene@nsa.smm.lt

Projekto finansininkė

Jelena Liutkevičienė-Šiaulienė
Tel. +370 659 37107

El. p.  jelena.siauliene@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-10-03

Skip to content