I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


„Turi profesiją – turi ateitį!“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

„Turi profesiją – turi ateitį!“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-01-0001

Projekto idėja – užtikrinta švietimo pagalba socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją ir ją realizuoti.

Projekto tikslinės grupės:

  • profesinio mokymo įstaigų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • profesinio mokymo įstaigų mokiniai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose.

Projekto uždaviniai:

  1. Remti mokinius iš socialiai jautrių grupių profesiniame mokyme. Mokinių iš socialiai jautrių grupių aprūpinimas profesijai įgyti būtinomis mokymo priemonėmis ir darbo drabužiais, pagalbos mokantis (specialiosios pedagoginės) ir popamokinės veiklos (užimtumo grupių) organizavimas.
  1. Tobulinti ugdymo procesą profesinėse mokyklose. Mokomosios medžiagos ir mokymų organizavimas.
  1. Plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes. Įrankių, skirtų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesiniam kryptingumui įvertinti įsigijimas ir mokymų jais naudotis organizavimas.

Projekto lėšomis siekiami rezultatai:

Fizinis rodiklis Siektina reikšmė
Pagalbos mokantis ir popamokinio užimtumo grupių organizavimas 300,00 asm.
Mokomosios medžiagos socialinių įgūdžių programos moduliams parengimas 1,00 vnt.
Mokymų apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą, nepageidaujamo elgesio valdymą organizavimas: 2.000,00 asm.
  •  Agresijos prevencijos ir valdymo mokymai
2.000,00 asm.
  • Mokymai apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) ypatumus
1.000,00 asm.
  • Mokymai apie socialinių įgūdžių programos rengimą ir taikymą
150,00 asm.
  • Mokymai apie Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimą
350,00 asm.
Įrankių, skirtų profesiniam kryptingumui įvertinti, komplektai 17,00 kompl.
Mokymų ir supervizijų naudotis darbinių gebėjimų diagnostikos priemonių rinkiniais organizavimas 22,00 asm.
Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įvertinimas ir rekomendacijų dėl profesijos įgijimo rengimas 650,00 asm.

 

Projekto pradžia: 2019 m. rugpjūčio 30 d.

Projekto pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 30 d.

Biudžetas: 2 138 061,53 Eur

Informacijos teirautis:
Projekto metodininkė Ana Pavilovič-Jančis, el. p. ana.pavilovic-jancis@nsa.smm.lt, tel. 8 658 18190

Atnaujinta: 2022-10-21

Skip to content