I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Minimali ir vidutinė priežiūra

Vaiko minimali ir vidutinė priežiūra – vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, kuriomis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių. Priemonių teikimo sistema yra reglamentuota įstatyme.

VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO tikslas – sukurti vaiko teises ir teisėtus interesus bei visuomenės saugumo poreikius atitinkančią ir elgesio problemų turinčio vaiko socializacijai, ugdymui bei švietimo ir kitos pagalbos teikimui skirtą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių sistemą, kuri padėtų vaikui įveikti susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas.

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyrius teikia metodinę pagalbą bei konsultuoja LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimo klausimais.

Informacijos teirautis:
Rytis Šiautkulis, rytis.siautkulis@nsa.smm.lt, bei tel.: 8 658 18155
Laura Ramoškaitė-Grava, laura.ramoskaite@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-11-21

Skip to content