UGDYMO TURINIO DEPARTAMENTAS

Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga: mokytojui skirta medžiaga, kurioje rekomenduojama tam tikra dalyko metodika, mokymo temos, uždaviniai, mokomoji veikla, medžiaga ir priemonės, įsivertinimo ir vertinimo būdai bei darbo organizavimo formos

Skip to content