UGDYMO TURINIO DEPARTAMENTAS

Vadovėliai

Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos 

Vadovėlių duomenų bazė: informacija apie įvertintus vadovėlius, užsienyje išleistus vadovėlius užsienio kalbai mokytis, taip pat Europos Sąjungos šalyse parengtus ir išleistus vadovėlius gimtosioms kalboms, kurių mokoma Lietuvos tautinių mažumų mokyklose, mokytis

Vadovėlių turinio vertinimas: informacija apie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių vertinimą, vertinamus vadovėlius ir dokumentus  

Skip to content