I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Projekto trukmė 2018 m. gegužės 30 d. – 2022 m. gegužės 30 d. (48 mėnesiai)

Projekto vertė 7 810 930 EUR

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.

Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Siekiami projekto rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Kontaktai:

Finansininkė:     Inga Tučinskienė, el. p. Inga.Tucinskiene@nsa.smm.lt   Tel. 8 658 17 956
Administratorė: Irena Popierienė,  el. p. Irena.Popieriene@nsa.smm.lt   Tel. 8 687 25380

Daugiau info (https://sites.google.com/itc.smm.lt/skaitmeninis)

Atnaujinta: 2023-07-18

Skip to content