UGDYMO TURINIO DEPARTAMENTAS

Metodinė medžiaga mokytojui

 • Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas
 • Pradinis ugdymas 
 • Dorinis ugdymas
 • Kalbinis ugdymas
 • Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas
 • Visuomeninis ugdymas
 • Meninis ugdymas
 • Fizinis ir sveikatos ugdymas
 • Žmogaus sauga
 • Integruojamas turinys
 • Nuotolinis ir hibridinis ugdymas
 • Švietimo pagalba

Kita naudinga medžiaga ugdymo procesui organizuoti 

 • Metodinės medžiagos duomenų bazė
 • Vadovėlių duomenų bazė
 • Skaitmeninių mokymo priemonių duomenų bazė
 • Mokytojo TV
 • Interneto dienoraščiai
Skip to content