I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504



Parašykite
tiesiogiai




Sekite mus


Registracija

Asmenys, siekiantys būti įtraukti į rezervą, pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą įtraukti į švietimo įstaigų vadovų rezervą;
  2. Gyvenimo aprašymą Europass CV formatu lietuvių kalba (pdf formatu) su priedais;
  1. Dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 ir 4.7 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, kopijos.

Pretendentai, siekiantys būti įtraukti į:

  • 2-ą, 3-ią ar 5-ą rezervo grupę, papildomai pateikia informaciją apie kompetencijų įvertinimą;
  • 4-ą rezervo grupę – apie po 2018 m. laimėtą viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti, informaciją apie pareigybės panaikinimą ir darbo sutarties nutraukimą Siūlymo pretenduoti į kitos švietimo įstaigos (išskyrus aukštosios mokyklos) vadovo pareigas teikimo buvusiam švietimo įstaigos vadovui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 360 „Dėl Siūlymo pretenduoti į kitos švietimo įstaigos (išskyrus aukštosios mokyklos) vadovo pareigas teikimo buvusiam švietimo įstaigos vadovui tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;
  • 6-ą – informaciją apie teisę teikti švietimo įstaigų vadovų mentorių paslaugas.

Kartu asmenys privalomai pateikia sutikimą jų duomenis naudoti reglamento 3 punkte nurodytiems subjektams teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentus prašome siųsti el. p. Snieguole.Dinapiene@nsa.smm.lt arba paštu adresu: Nacionalinės švietimo agentūros Vertinimo skyriui, K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius.

Daugiau informacijos: el. paštas Snieguole.Dinapiene@nsa.smm.lt, tel. +370 658 18 059.

Atnaujinta: 2022-12-23

Skip to content