I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokytojų atestacija

Mokytojas turi teisę būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 straipsnis). Atestacijos procesą reglamentuoja Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija skatina mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą didinti atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą, tobulinti savo kompetenciją ir siekti karjeros  t. y. įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio rengimo centrų atestacijos komisijų pirmininkai (prieš 6 mėn. iki atestacijos komisijos posėdžio) teikia prašymus el. paštu info@nsa.smm.lt Nacionalinei švietimo agentūrai dėl praktinės veiklos vertintojų besiatestuojančių pedagogų metodininko ar eksperto kvalifikacinei kategorijai paskyrimo. Jiems yra deleguojami švietimo konsultantai (mokytojų ir socialinių pedagogų praktinės veiklos vertintojai), kurie yra parengti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą tvarką, praktinei ir metodinei veiklai įvertinti.

 

Dokumentai


2018-06-13 Įsakymas Nr. V-569

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-04-24 Įsakymas Nr. V-269

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2015-09-01 Įsakymas Nr. V-944

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2014-10-24 Įsakymas Nr. V-960

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2014-08-29 Įsakymas Nr. V-774

Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

1 priedas. Reikalavimai mokytojų, nurodytų reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 11.1 punkte, dalykiniam pasirengimui

2 priedas. Reikalavimai mokytojų, nurodytų reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 11.2 punkte, dalykiniam pasirengimui

 

2008-11-24 Įsakymas Nr. ISAK-3216

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

 

Atnaujinta: 2022-12-21

Skip to content