I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija

Mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas turi teisę būti atestuotas ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 49 straipsnis). Atestacijos procesą reglamentuoja Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai (toliau – Atestacijos nuostatai) ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas.

Atestacijos komisijų pirmininkai prieš 6 mėn. iki atestacijos komisijos posėdžio teikia prašymus Nacionalinei švietimo agentūrai el. paštu info@nsa.smm.lt  dėl praktinės veiklos vertintojų paskyrimo. Nacionalinė švietimo agentūra, vadovaudamasi Atestacijos nuostatų 45 p., skiria vertintojus mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, siekiantiems įgyti eksperto kvalifikacinę kategoriją. Valstybinių švietimo įstaigų mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, siekiantiems įgyti metodininko kvalifikacinę kategoriją, Nacionalinė švietimo agentūra yra įgaliota skirti trečiajį vertintoją – dalyko mokytoją ar pagalbos mokiniui specialistą (Atestacijos nuostatų 44 p.).

Kontaktai pasiteiravimui:

Jurgita Bendoravičienė, tel. +370 658 18363, el. paštas jurgita.bendoraviciene@nsa.smm.lt

 

Dokumentai


Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

V-774 Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

ISAK-3216 Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirt… (lrs.lt)

Atnaujinta: 2023-10-25

Skip to content