I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


PPT pagalbos mokiniui specialistų atestacija

Remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „ Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos įtraukties švietime centre, pedagoginėse psichologinėse tarnybose dirbančius pagalbos mokiniui specialistus (išskyrus psichologus) atestuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtinta prie Lietuvos įtraukties švietime centro veikianti Pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija. Dėl klausimų, susijusių su šių specialistų atestacija, prašome kreiptis į Lietuvos įtraukties švietime centro Švietimo pagalbos plėtros grupės logopedę Almą Luneckienę, tel. +370 670 95 463, el.p. – Alma.Luneckiene@lisc.lt

 

Dokumentai


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

ISAK-3216 Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirt… (lrs.lt)

Atnaujinta: 2024-01-17

Skip to content