I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


PPT pagalbos mokiniui specialistų atestacija

Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų (išskyrus psichologus) kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimą bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai.

Pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų (išskyrus psichologus) atestaciją  vykdo pedagoginių psichologinių tarnybų specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija, veikianti prie Nacionalinės švietimo agentūros.

Prašymą leisti  atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai ir skirti praktinės veiklos vertintoją Nacionalinei švietimo agentūrai el. paštu info@nsa.smm.lt teikia įstaigos, kurioje dirba specialistas, vadovas.

Kontaktai pasiteiravimui:

Vida Gudauskienė, tel. +370 683 15041, el. paštas vida.gudauskiene@nsa.smm.lt.

 

Dokumentai


Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

ISAK-3216 Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirt… (lrs.lt)

Atnaujinta: 2023-10-25

Skip to content