I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


PPT Pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacija

Pedagoginių psichologinių tarnnybų specialistų ( išskyrus psichologus) kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimą bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja reglamentuoja Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų ( išskyrus psichologus ) atestacijos nuostatai, patvirtinti LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. ISAK – 3216, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų pakeitimas, patvirtintas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-444.

Atestacijos nuostatai

Pedagoginių psichologinių tarnnybų specialistų ( išskyrus psichologus) atestaciją  vykdo pedagoginių psichologinių tarnnybų specialistų ( išskyrus psichologus) atestacijos komisija, veikianti prie Nacionalinės švietimo agentūros. Atestacijos komisijos sudėtis  patvirtinta LR švietimo  mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 10 d. Nr. V-887 „Dėl pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos patvirtinimo“.

Atestacijos komisija

Prašymą leisti  atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai ir skirti praktinės veiklos vertintoją Komisijos pirmininkui teikia įstaigos, kurioje dirba specialistas, vadovas.

PPT specialistų ( išskyrus psichologus ) praktinė veikla vertinama pagal Mokytojo ir pagalbos specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir įvertinimo lentelę ( Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 6 priedas), socialinio pedagogo – (7 priedas ), Mokytojo ir pagalbos specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelę (Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų 8 priedas), socialinio pedagogo – (9 priedas).

Kontaktai pasiteiravimui: Alma Luneckienė  tel.  8 658 18 167, el.p.:  alma.luneckiene@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-11-28

Skip to content