I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Švietimo įstaigų vadovų rezervas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 straipsnio 14 punktu švietimo, mokslo ir sporto ministras 2018 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamento patvirtinimo“ patvirtino švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamentą. Reglamentas nustato, kad rezervą sudaro šešios asmenų, atitinkančių švietimo įstaigos vadovui keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, nustatytą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5straipsnyje, grupės:

1 grupę sudaro asmenys, pateikę prašymą švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotai institucijai įvertinti jo vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

2 grupę sudaro asmenys, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įsivertinę vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, tačiau dar nedirbę švietimo įstaigos vadovais;

3 grupę sudaro pirmus dvejus metus švietimo įstaigų vadovais dirbantys asmenys, priimti į pareigas viešo konkurso būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, pageidaujantys gauti mentorystės paslaugą;

4 grupę sudaro Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 17 dalyje įvardyti buvę švietimo įstaigų vadovai;

5 grupę sudaro asmenys, baigę švietimo įstaigos vadovo kadenciją (-as), turintys vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų įvertinimą, bet ne ilgiau kaip 5 metus nedirbantys švietimo įstaigos vadovais;

6 grupę sudaro asmenys, turintys teisę teikti švietimo įstaigos vadovo mentorystės paslaugas (toliau – švietimo įstaigos vadovo mentorius).

Asmenys, siekiantys būti įtraukti į rezervą, nuo 2019 metų sausio 3 d. turi kreiptis į Nacionalinę švietimo agentūrą, teikdami prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą bei patvirtina sutikimą, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi reglamente nurodytu tikslu, ir pateikia reglamento 8 punkte nustatytus dokumentus.

Dokumentai


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-393 „Dėl švietimo įstaigų vadovų rezervo reglamento patvirtinimo“

Atnaujinta: 2022-12-21

Skip to content