I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Numatyta skirti 40 tūkst. eurų  savanorių veikloms, teikiant pagalbą ukrainiečių vaikams, finansuoti

2022-05-05

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) iki gegužės 13 d. kviečia teikti paraiškas projektų, skirtų organizuoti savanoriškas veiklas sklandžiai integruojant į bendruomenes iš Ukrainos  atvykusius vaikus.

Projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 40 tūkst. eurų. Vienos paraiškos didžiausia leistina finansuoti suma sudaro iki 10 tūkst. eurų.

Vadovaujantis Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu, gali būti finansuojamos šios veiklos, susijusios su ukrainiečių vaikų sklandžiu integravimu į bendruomenes:

– savanorių veiklos koordinavimo ir organizavimo veikla;

– savanorių ir švietimo įstaigų vadovų paskirtų kuratorių, kurie koordinuos savanorių veiklą švietimo įstaigoje, privalomų mokymų organizavimas;

– informacijos apie savanoriškos veiklos organizatoriaus vykdomas projekto veiklas viešinimas;

– bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, teikiant informaciją apie vykdomas veiklas ir teikiamą pagalbą.

 

Paraiškas konkursui gali teikti savanoriškos veiklos organizatoriai (pagal Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnį) ir atitinkantys apraše nurodytus kriterijus.

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotų atstovų ir nepriklausomų ekspertų.

Paraiškų vertinimą sudarys du etapai: paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Jeigu paraiška administracinės atitikties vertinimo metu neatitiks nurodytų reikalavimų arba informacija bus pateikta netinkamai, pareiškėjo bus prašoma pateikti privalomus dokumentus ar paaiškinimus raštu per 2 darbo dienas. Jeigu pareiškėjas trūkstamų dokumentų ar paaiškinimų nepateiks, bus priimtas sprendimas atmesti paraišką. Po administracinio vertinimo paraiškos bus vertinamos pagal ekspertinio vertinimo kriterijus skiriant balus. Minimalus balų skaičius – 3 balai.

Konkursą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji priims sprendimą dėl lėšų skyrimo, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS:

Paraiškos priimamos iki 2022 m. gegužės 13 d. 15 val.

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų paraiškų skenuoti variantai PDF formatu turi būti teikiami elektroniniu būdu Nacionalinės švietimo agentūros el. pašto adresu info@nsa.smm.lt nurodant „Savanoriškų veiklų Lietuvos švietimo įstaigose besimokantiems vaikams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, organizavimo konkursui“.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja NŠA Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Giedrė Čiapienė, tel. 8 658 18319, giedre.ciapiene@nsa.smm.lt.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

ŠMSM ministro įsakymas ir tvarkos aprašas

Paraiškos forma (Word formatu)

Paraiškos vertinimo forma (Word formatu)

Skip to content