I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame įgyvendinti pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programas

2023-05-22

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia aukštąsias universitetines mokyklas tapti partneriais ir įgyvendinti pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programas.

Tikslas – suteikti galimybę pedagoginiams darbuotojams stiprinti prioritetines švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų kompetencijas.

Tikslinė grupė – švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai, jų pavaduotojai ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai ir kiti pedagoginiai darbuotojai.

Magistrantūros studijų programa turi būti akredituota, vadovaujantis Studijų  išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu, vertinamosiomis sritimis ir rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-835  „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ ir Studijų krypčių išorinio vertinimo metodika, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodika, Studijų krypčių išorinio vertinimo planu, Ekspertų atrankos aprašu, Ekspertų darbo organizavimo aprašu, patvirtintais Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Studijų krypčių išorinio vertinimo metodikos, Ketinamų vykdyti studijų programų vertinimo metodikos, Studijų krypčių išorinio vertinimo plano, Ekspertų atrankos aprašo, Ekspertų darbo organizavimo aprašo patvirtinimo“.

Magistrantūros studijų programų įgyvendinimas bus finansuojamas Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Su magistrantūros studijų programų įgyvendintojais bus pasirašomos partnerystės sutartys.

Paraiškas dėl partnerystės galima pateikti iki 2023 m. birželio 16 d.

Paraiškas dėl partnerystės vertins paraiškų vertinimo komisija iki 2023 m. birželio 26 d.

Konkurso rezultatai bus pateikti NŠA interneto svetainėje iki 2023 m. liepos 3 d.

Dokumentai

Pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VK-348 „Dėl Pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų programų įgyvendinimo partnerių konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos dėl partnerystės forma (Word)

 

Daugiau informacijos el. paštu Dalia.Survutaite@nsa.smm.lt

Skip to content