I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nacionalinė švietimo agentūra skelbia partnerio atranką veiklai „Lituanistinio švietimo vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinti

2023-06-06

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia partnerio atranką švietimo plėtros programos pažangos priemonėje Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ numatytai veiklai „Lituanistinio švietimo vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas“, finansuojamai Europos Sąjungos lėšomis, įgyvendinti.

Atrankos tikslas – atrinkti partnerį, kuris parengtų lituanistinio švietimo vykdytojų mokymams kvalifikacijos tobulinimo programas ir jas įgyvendintų.

Paraiškas gali teikti akredituotos įstaigos, vykdančios pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir turinčios lituanistinio švietimo vykdytojų kompetencijų tobulinimo patirties, galinčios suteikti tikslinę metodinę pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo lituanistinio švietimo vykdytojams, plėtoti jų kompetencijas dirbant pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą.

Atranka vykdoma vadovaujantis Švietimo plėtros pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ veiklos „Lituanistinio švietimo vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas“ partnerio atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. VK-378 „Dėl švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ veiklos „Lituanistinio švietimo vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas“ partnerio atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškų teikimas

Paraiškos priimamos iki 2023 m. birželio 16 d. 17.00 val.

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų paraiškų skenuoti variantai atvirojo standarto PDF formatu turi būti teikiami elektroniniu būdu Nacionalinės švietimo agentūros el. pašto adresu info@nsa.smm.lt, nurodant laiško antraštę: veiklos „Lituanistinio švietimo vykdytojų kvalifikacijos tobulinimas“ partnerio atrankai.

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Meilė Čeponienė, tel. +370 658 180 18, el. paštu Meile.Ceponiene@nsa.smm.lt.

 

Konkurso dokumentai:

Paraiškos forma (Word formatu)

Skip to content