I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas

Viena iš Nacionalinės švietimo agentūros (anksčiau Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, toliau – NMVA) veiklos sričių – Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjų veiklos kokybės vertinimas. 2018 metais vyksta šios srities veiklų plėtra.

Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta parengti Neformaliojo vaikų švietimo kokybės užtikrinimo modelį ir jį išbandyti pilotinėse savivaldybėse. Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-215 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinė metodika. 2018 metais numatyta metodiką išbandyti 6 savivaldybėse: Prienų r., Plungės r., Ukmergės r., Utenos r., Tauragės r. ir Visagino.

Ruošiantis atlikti NVŠ teikėjų veiklos kokybės išorinį vertinimą 2018 m. kovo 21–23 dienomis vyko 24 val. trukmės jau esamų bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų išorės vertintojų mokymai NVŠ teikėjų veiklos kokybės vertinimo kompetencijai įgyti. Mokymus baigė 15 išorės vertintojų ir 7 savivaldybių švietimo padalinių specialistai – NVŠ teikėjų įsivertinimo ir išorinio vertinimo proceso organizatoriai.

2018 m. balandžio – gegužės mėnesiais pagal NMVA sudarytą tvarkaraštį vyko NVŠ teikėjų veiklos kokybės išoriniai vertinimai 24-iose šešių pilotinių savivaldybių NVŠ institucijose. Vertinimų metu išbandyta metodika bei teikti pasiūlymai ir rekomendacijos metodikai bei NVŠ teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo bei išorinio vertinimo procesui tobulinti.

Apibendrinti išorės vertintojų pasiūlymai ir rekomendacijos pristatyti 2018 m. birželio 21 d. vykusioje Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros organizuotoje konferencijoje „Neformaliojo vaikų švietimo kokybės kultūros link“. Siekiant iš išoriniame vertinime dalyvavusių NVŠ teikėjų susirinkti grįžtamąjį ryšį, pilotinėse savivaldybėse vyko susitikimai su vertinime dalyvavusių institucijų atstovais. Šio tyrimo rezultatai taip pat buvo pristatyti konferencijoje.

Grįžtamojo ryšio tyrimo dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorinių vertinimų ataskaita

 

Dokumentai


2019-03-28 Įsakymas Nr. V-342

Dėl Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo

 

 2018-03-05 Įsakymas Nr. V-215

Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo eksperimentinės metodikos patvirtinimo

Atnaujinta: 2022-12-21

Skip to content