I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Teaching ICT with Inquiry

„Erasmus+“ KA2 projektas „Informatinio mąstymo ugdymas mokantis tyrinėjant“ (angl. „Teaching ICT with Inquiry“, toliau – TIWI), Nr. 2018-1-LT01-KA201-047065. 

Projekto koordinatorius: Nacionalinė švietimo agentūra

Projekto partneriai:

  1. Europos mokyklų tinklas (EUN Partnership AISBL), Belgija
  2. Kipro universitetas (University of Cyprus)
  3. Le Mano universitetas (Le Mans Universite), Prancūzija
  4. Deusto universitetas (Universidad de la Iglesia de Deusto Entidad Religiosa), Ispanija

Projekto įgyvendinimo trukmė – 25 mėnesiai (nuo 2018 m. rugsėjo 9 d. iki 2020 m. spalio 9 d.)

Projekto tikslas – suteikti mokytojams priemonių (įrankių) ir įgūdžių, padedančių kurti mokymosi tyrinėjant aplinkas (angl. Inquiry Learning Space, ILS) ir įgyvendinti veiklas, skirtas tyrinėjimu grįstam STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykų mokymuisi, integruojant programavimą ir ugdant informatinį mąstymą (angl. Computational thinking).

Projektas taip pat supažindina su ateities karjeros galimybėmis kompiuterių mokslo srityje ir programavimo pritaikymu realiame gyvenime bei mokant STEM dalykų.

Tikslinės grupės: švietimo politikos formuotojai, taip pat pradinio ugdymo, STEM dalykų ir informacinių technologijų mokytojai, dirbantys su 9–19 metų mokiniais.

Projekto rezultatai

Sukurti penki intelektiniai produktai (O1–O5), suteikiantys galimybes mokytojams taikyti mokymąsi tyrinėjant, integruojant programavimą realioje ir virtualioje erdvėje:

O1 – masinis atvirasis internetinis kursas (MOOC) „Teaching ICT with Inquiry“;

O2 – metodinė medžiaga, skirta mokymosi tyrinėjant aplinkų kūrimui, naudojant ​„Go-Lab“ sistemą, paskelbta „Ugdymo sode“;

O3 – „Karjeros lapai“ apie ateities profesijas IT srityje;

O4 – klausimynai apie mokymosi tyrinėjant veiklų įgyvendinimą​

O5 – ataskaita apie gerąsias informatinio mąstymo ugdymo mokantis tyrinėjant patirtis.

O5 – gerosios informatinio mąstymo ugdymo mokantis tyrinėjant patirtys lietuvių kalba.

TIWI rezultatų sklaidos medžiaga mokytojams:

TIWI projekto 2020 m. birželio 16 d. sklaidos konferencija (visa versija) – https://youtu.be/KzxndjHv-1g;
TIWI projekto 2020 m. rugsėjo 4 d. tarptautinė sklaidos vaizdo konferencija – https://www.emokykla.lt/nuotolinis/renginiu-medziaga/kita.
TIWI metodinis vaizdo filmas mokytojams apie mokymosi tyrinėjant aplinkų kūrimą https://youtu.be/KBolfRqQExU.
Patarimai kuriant mokymosi tyrinėjant aplinkas – seminaro medžiaga.

Asmenys ryšiams:

Natalija Ignatova, el. p. natalija.ignatova@nsa.smm.lt,
Vaino Brazdeikis, el. p. vaino.brazdeikis@nsa.smm.lt.

Atnaujinta: 2022-12-16

Skip to content