STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Išoriniai vertinimai savivaldybėse

INFORMACIJA APIE BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINĮ RIZIKOS VERTINIMĄ 2019 m.
PAGAL SAVIVALDYBES (* mokyklų skaičius pagal savivaldybes 2019 m. ŠVIS duomenimis)

 

INFORMACIJA APIE VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SKAIČIŲ 2007–2018 m.
PAGAL SAVIVALDYBES

** – neįskaičiuoti savo specifiką turintys ugdymo centrai (vaikų socializacijos centrai, ambulatorijos, sanatorinės ir profesinės mokyklos)

* – mokyklų skaičius 2018 m. ŠVIS duomenimis

2007–2018 M. VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DALIS (PROC.)

Skip to content