STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

Išoriniai vertinimai savivaldybėse

INFORMACIJA APIE BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINĮ TEMINĮ VERTINIMĄ 2021 m.
PAGAL SAVIVALDYBES (* mokyklų skaičius pagal savivaldybes 2021 m. ŠVIS duomenimis)

INFORMACIJA APIE VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SKAIČIŲ  2021 m. PAGAL SAVIVALDYBES, TEMINIS VERTINIMAS

2021 M. VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DALIS (PROC.), TEMINIS VERTINIMAS

INFORMACIJA APIE BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINĮ RIZIKOS VERTINIMĄ 2019 m.
PAGAL SAVIVALDYBES (* mokyklų skaičius pagal savivaldybes 2019 m. ŠVIS duomenimis)

 

INFORMACIJA APIE VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SKAIČIŲ 2007–2018 m.
PAGAL SAVIVALDYBES

** – neįskaičiuoti savo specifiką turintys ugdymo centrai (vaikų socializacijos centrai, ambulatorijos, sanatorinės ir profesinės mokyklos)

* – mokyklų skaičius 2018 m. ŠVIS duomenimis

2007–2018 M. VERTINTŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DALIS (PROC.)

Skip to content