I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Prevencinės programos

Prevencinė programa – planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma.

Kaip pasirinkti prevencinę programą?

Prevencinė programa yra viena iš prevencijos priemonių, ji mokyklai turėtų tarnauti ne vienerius metus. Tyrimai ir praktika rodo, kad geriausių rezultatų pasiekia tos mokyklos, kurios prevencinę programą įgyvendina nuolat ir ilgą laiką, pvz., mokyklose, įgyvendinančiose Olweus patyčių prevencijos programą, patiriančių patyčias mokinių skaičius mažėja kasmet, o tose mokyklose, kurios šią programą vykdė dešimt metų, patyčių atvejų skaičius sumažėjo per pusę. Olweus programą įgyvendinančių mokyklų mokytojai pažymi, kad patyčių mokykloje lygis padidėja, jei tik mažiau dėmesio skiriama programos įgyvendinimui ar nukrypstama nuo jos įgyvendinimo standarto. Jei norime, kad esamos problemos neaugtų ar neatsirastų naujų, prevencija turi būti vykdoma nuolat. Prevencija – ne vienkartinis ar baigtinis veiksmas, ji –  cikliškas procesas.

Rinkdamiesi prevencinę programą: 

Įvertinkite situaciją:

  • kokią problemą norite išspręsti, kokios priežastys ją lėmė, kokios priemonės geriausiai padėtų išspręsti problemą. Gali būti, kad tik prevencinės programos nepakaks, teks imtis ir kitų priemonių;
  • kokie jūsų žmogiškieji ištekliai: kokia  mokyklos darbuotojų patirtis, kompetencija, motyvacija įgyvendinti prevencinę programą bei užimtumas kitomis veiklomis;
  • kokie finansiniai resursai:  ar jų pakaks programos diegimui šiuo metu, ir taip pat – po metų ar dviejų, kai reikės tęsti programą.

Pasirinkite efektyvią prevencinę programą: 

  • išsiaiškinkite, kiek ir kokių yra prevencinių programų, kurios padėtų spręsti jūsų nustatytą problemą, kurios iš jų tinka jūsų mokykloje besimokantiems mokiniams pagal jų amžių;
  • rinkitės tą prevencinę programą, kurios veiksmingumas įrodytas tyrimų rezultatais. Pasirinkę tokią prevencinę programą galėsite tikėtis sėkmės spręsdami kilusią problemą bei sutaupysite laiko ir lėšų;
  • susipažinkite su prevencinės programos tikslais, siekiamais rezultatais, metodine medžiaga, naudojamais metodais ir darbo būdais, programos diegimui reikalingais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais. Įvertinkite, ar prevencinės programos medžiaga, idėja, principai ir įgyvendinimo filosofija priimtina jūsų mokyklos bendruomenei, pasitarkite su mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais;
  • įvertinkite, kaip konkreti prevencinė programa dera su mokyklos vertybėmis ir filosofija, taip pat – su kitomis mokykloje vykdomomis veiklomis, priemonėmis ar prevencinėmis programomis.

Renkantis prevencinę programą labai svarbu apsvarstyti, kaip bus galima užtikrinti prevencinės programos tvarumą. Paprastai tvarumą užtikrinti padeda tie dalykai, kurie skatina tęsti prevencinės programos įgyvendinimą valstybės, savivaldybės ar projektiniam finansavimui pasibaigus, t. y., prevencinės programos efektyvumas arba pasiekta nauda įgyvendinant prevencinę programą. Tai galėtų būti sumažėję patyčių atvejai mokykloje, pagerėjusi drausmė pamokų metu, pagerėję pedagogų tarpusavio santykiai  ir kt. Įgyvendinama prevencinė programa turi integruotis į mokyklos veiklas, kultūrą ir tapti neatskiriama mokyklos gyvenimo dalimi. Tik tokiu atveju pavyks užtikrinti efektyvų programos įgyvendinimą, pasiekti norimų rezultatų ir juos išlaikyti.

 

Prevencinė programa  Programos tikslinė grupė  Programos aprašymas 
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Zipio draugai“ Priešmokyklinės ir 1 kl. mokiniai

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Obuolio draugai“ 2–3 kl. mokiniai
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Įveikime kartu“ 2–4 kl. mokiniai
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Antras žingsnis“ 1–4 kl. mokiniai
LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ Priešmokyklinės grupės ir 1–4 klasių mokiniai
LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“ 5–8 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai
LIONS QUEST „Raktai į sėkmę” I–IV gimnazijos klasės mokiniai
Konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla“ 5–12 klasių mokiniai ir mokytojai
Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa 8–18 metų mokiniai, jų mokytojai, mokyklos administracijos atstovai
Emocinio palaikymo ir teigiamo suaugusi žmogaus pavyzdžio prevencinė programa „Didysis brolis, didžioji sesuo“ („Big Brothers Big Sisters) 7–14 metų vaikai
Smurto ir patyčių prevencija 
Olweus patyčių prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė

„FRIENDS“, patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė
Seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“ 2–12 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai
Smurto ir seksualinės prievartos prevencinė programa LIONS QUEST „Aš žinau” 1–4 kl. mokiniai
Savižudybių prevencija 
Savižudybių prevencijos programa 9–12 kl. mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija 
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ 6–7 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Mentorystė“ 4–8 klasių mokiniai
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Sniego gniūžtė“ 9–12 klasių mokiniai
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“ 2–12 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Ankstyvosios intervencijos programa“ (FreD goes net) 1–21 metų amžiaus jaunimas
Tėvystės įgūdžių ugdymo programos 
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ Mokytojai ir mokinių tėvai

Tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP Mokinių tėvai

 

Naudingos nuorodos:


Rekomendacijos savivaldybėms dėl prevencinių programų kriterijų

Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamų prevencinių programų sąrašas

 

Tyrimai ir analizės:


Prevencinių programų įgyvendinimas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose 2015-2016 mokslo metais

Atnaujinta: 2022-12-28

Skip to content