ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Išteklių bankas

Aukštesniųjų gebėjimų turinčių vaikų atpažinimas

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams. MOKYTOJO APLANKAS

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams. MOKINIO APLANKAS

PPT informacinė sistema

Metodiniai leidiniai 

Skip to content