ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Prevencija

Smurto ir patyčių prevencija

Prevencinės programos

Olweus patyčių prevencijos programa

Krizių prevencija, intervencija ir postvencija

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savo keliu“

Prekybos žmonėmis prevencija

Savižudybių prevencija

Probleminio lošimo prevencija 

Skip to content