I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Klausimai – atsakymai

Dirbu ikimokyklinės įstaigos vadovu. Kodėl vertintojai siūlo gilinti žinias padedančias skatinti ir užtikrinti ugdytinių lankomumą bei tinkamą vaikų elgesį švietimo įstaigos mastu, kas, mano nuomone, neaktualu mūsų profiliui?

Pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus vertinimas vyksta pagal  Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše (toliau – Aprašas) nustatytus reikalavimus.

Pirmojo kompetencijų vertinimo Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (toliau – Agentūra) metu vertinamos Aprašo 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 ir 5.2.2 papunkčiuose įvardytos kompetencijos. Naudojamos užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus. Vadovaujamasi bendra švietimo vadybos idėja, kad švietimo vadyba nėra diferencijuojama pagal švietimo įstaigų tipus. Kompetencijos, jų kriterijai, kaip ir jų vertinimas pirmojo kompetencijų vertinimo metu yra nesusijęs su konkrečia švietimo įstaigos vieta ar įstaigos tipu, t. y. kompetencijų vertinimas nepriklauso nuo konkrečių konkursų vietų. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas pretendentas turi gerai išmanyti bendrus švietimo įstaigų vadybos principus, nepriklausomai nuo jų tipo. Be to, atliktas kompetencijų vertinimas pretendentui suteikia teisę dalyvauti konkursuose į skirtingo tipo švietimo įstaigų vadovus, todėl užduotys nėra pritaikomos kiekvienam pretendentui pagal jo pageidaujamą konkursą.

Kitos Aprašo 5 punkte nurodytos kompetencijos vertinamos konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti metu (antrasis kompetencijų vertinimo etapas).

 

Kažkaip įtartinai atrodo pačių vertintojų kompetencija. Kas mus vertina?

Pretendentų kompetencijų vertinimui Agentūroje pasitelkiami ekspertai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų vadybinių kompetencijų vertinimo patirtį.

Atnaujinta: 2022-12-28

Skip to content