I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Statistika

VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) KOMPETENCIJŲ VERTINIMŲ STATISTINIAI DUOMENYS (2023 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖN.)

Vadovavimo valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) kompetencijų vertinimas (toliau – Kompetencijų vertinimas) organizuojamas vadovaujantis Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas).

2023 metų sausio-birželio mėn. atlikti 121 asmenų, siekiančių eiti valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas (toliau – pretendentai), kompetencijų vertinimai ir 4 prilyginti kompetencijų vertinimai. Iš viso 125 kompetencijų vertinimai.

Didžioji dalis (78 proc.) įvertintų pretendentų nurodė, kad dalyvauja paskelbtuose konkursuose vadovų pareigoms eiti ir jiems pagal Kvalifikacinių reikalavimų aprašą buvo suteikta pirmenybės teisė, skiriant vertinimo laiką. 22 proc. įvertintų pretendentų pageidavo įsivertinti kompetencijas bendra tvarka.

Toliau pristatoma statistinė informacija apie vertinimo rezultatus, kurie išreikšti nurodant kompetencijų raiškos lygį balais, ir bendra įvertintų kompetencijų balų suma (toliau – Balų suma). Taip pat pateikiamas pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymas pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį, dalyvavimo Kompetencijų vertinimuose skaičių. Statistinę informaciją galima rasti čia.

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.

Pretendentų duomenis pagal apskritis rasite čia.

Nacionalinėje švietimo agentūroje vertinamos šios kompetencijos: švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi. Toliau pateikiama informacija apie kompetencijų vertinimo rezultatus:

 


2022 M. VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) KOMPETENCIJŲ VERTINIMŲ STATISTINIAI DUOMENYS

Vadovavimo valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) kompetencijų vertinimas (toliau – Kompetencijų vertinimas) organizuojamas vadovaujantis Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas).

2022 metais atlikti 240 asmenų, siekiančių eiti valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas (toliau – pretendentai), kompetencijų vertinimai ir 4 prilyginti kompetencijų vertinimai. Iš viso 244 kompetencijų vertinimai.

Didžioji dalis (81 proc.) įvertintų pretendentų nurodė, kad dalyvauja paskelbtuose konkursuose vadovų pareigoms eiti ir jiems pagal Kvalifikacinių reikalavimų aprašą buvo suteikta pirmenybės teisė, skiriant vertinimo laiką. 19 proc. įvertintų pretendentų pageidavo įsivertinti kompetencijas bendra tvarka.

Toliau pristatoma statistinė informacija apie vertinimo rezultatus, kurie išreikšti nurodant kompetencijų raiškos lygį balais, ir bendra įvertintų kompetencijų balų suma (toliau – Balų suma). Taip pat pateikiamas pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymas pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį, dalyvavimo Kompetencijų vertinimuose skaičių. Statistinę informaciją galima rasti čia.

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.

Pretendentų duomenis pagal apskritis rasite čia.

Nacionalinėje švietimo agentūroje vertinamos šios kompetencijos: švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi. Toliau pateikiama informacija apie kompetencijų vertinimo rezultatus:

 


VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) KOMPETENCIJŲ VERTINIMŲ STATISTINIAI DUOMENYS (2022 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖN.)

Vadovavimo valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) kompetencijų vertinimas (toliau – Kompetencijų vertinimas) organizuojamas vadovaujantis Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. atlikti 136 asmenų, siekiančių eiti valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas (toliau – pretendentai), kompetencijų vertinimai ir 1 prilygintas kompetencijų vertinimas. Iš viso 137 kompetencijų vertinimai.

Didžioji dalis įvertintų pretendentų nurodė, kad dalyvauja paskelbtuose konkursuose vadovų pareigoms eiti ir jiems pagal Kvalifikacinių reikalavimų aprašą buvo suteikta pirmenybės teisė, skiriant vertinimo laiką. 30 proc. įvertintų pretendentų pageidavo įsivertinti kompetencijas bendra tvarka.

Toliau pristatoma statistinė informacija apie vertinimo rezultatus, kurie išreikšti nurodant kompetencijų raiškos lygį balais, ir bendra įvertintų kompetencijų balų suma (toliau – Balų suma). Taip pat pateikiamas pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymas pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį, dalyvavimo Kompetencijų vertinimuose skaičių. Statistinę informaciją galima rasti čia.

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.

Pretendentų duomenis pagal apskritis rasite čia.

Nacionalinėje švietimo agentūroje vertinamos šios kompetencijos: švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi. Toliau pateikiama informacija apie kompetencijų vertinimo rezultatus:

 

VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) KOMPETENCIJŲ VERTINIMŲ STATISTINIAI DUOMENYS (2021 M. LIEPOS-GRUODŽIO MĖN.)


Vadovavimo valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) kompetencijų vertinimas (toliau – Kompetencijų vertinimas) organizuojamas vadovaujantis Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas).

Nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. atlikti 291 asmenų, siekiančių eiti valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas (toliau – pretendentai), kompetencijų vertinimai ir 6 prilyginti kompetencijų vertinimai. Iš viso 297 Kompetencijų vertinimai.

Didžioji dalis įvertintų pretendentų nurodė, kad dalyvauja paskelbtuose konkursuose vadovų pareigoms eiti ir jiems pagal Kvalifikacinių reikalavimų aprašą buvo suteikta pirmenybės teisė, skiriant vertinimo laiką. 31 proc. įvertintų pretendentų pageidavo įsivertinti kompetencijas bendra tvarka.

Toliau pristatoma statistinė informacija apie vertinimo rezultatus, kurie išreikšti nurodant kompetencijų raiškos lygį balais, ir bendra įvertintų kompetencijų balų suma (toliau – Balų suma). Taip pat pateikiamas pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymas pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį, dalyvavimo Kompetencijų vertinimuose skaičių. Statistinę informaciją galima rasti čia.

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.

Pretendentų duomenis pagal apskritis rasite čia.

Nacionalinėje švietimo agentūroje vertinamos šios kompetencijos: švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymų ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi. Toliau pateikiama informacija apie kompetencijų vertinimo rezultatus:

 

VADOVAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) KOMPETENCIJŲ VERTINIMŲ STATISTINIAI DUOMENYS (2021 M. SAUSIO- BIRŽELIO MĖN.)


Vadovavimo valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) kompetencijų vertinimas  (toliau – Kompetencijų vertinimas) organizuojamas vadovaujantis Kvalifikacinių reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. atlikti 334 Kompetencijų vertinimai. Toliau pristatoma statistinė informacija apie Kompetencijų vertinimuose dalyvavusius asmenis (toliau – Pretendentai) ir vertinimo rezultatus, kurie išreikšti nurodant kompetencijų raiškos lygį balais ir bendra įvertintų kompetencijų balų suma (toliau – Balų suma). Taip pat pateikiamas pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymas pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį, dalyvavimo Kompetencijų vertinimuose skaičių.

Pretendentų pasiskirstymas pagal dalyvavimo Kompetencijų vertinimuose skaičių:

Vertinta Proc. % Mažiausia balų suma Didžiausia balų suma Mediana Moda
Dalyvavo 1 kartą 263 79 7 22 14 12
Dalyvavo 2 kartą 39 12 11 19 13 12
Dalyvavo 3 kartą 11 3 12 15 13 12
Dalyvavo 4 kartą ir daugiau 7 2 11 14 13 13
Dalyvavo kompetencijų vertinimui prilygintame vertinime 14 4 11 21 15 15

 

Pretendentų pasiskirstymas pagal darbo patirtį:

Patirtis Vertinta Proc. % Mažiausia balų suma Didžiausia balų suma Mediana Moda
Tik pedagoginė 67 20 7 19 12 12
Ne švietimo įstaigos vadovo 18 5 11 18 13 12
Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 65 20 10 19 13 13
Švietimo įstaigos vadovo 184 55 10 22 14 12

 

Pretendentų pasiskirstymas pagal lytį:

Lytis  Vertinta Proc. % Mažiausia balų suma Didžiausia balų suma Mediana Moda
 Vyrai 71 21 10 19 12 12
 Moterys 263 79 7 22 14 12

 

Pretendentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Proc. % Mažiausia balų suma Didžiausia balų suma Mediana Moda
iki 29 m. 3 1 12 14 13
30-39 m. 47 14 8 22 13 12
40-49 m. 88 26 8 20 13 12
nuo 50 m. 196 59 7 21 14 12

 

Pretendentų pasiskirstymas pagal kvalifikacinį laipsnį:

Kvalifikacinis laipsnis Vertinta Proc. % Mažiausia balų suma Didžiausia balų suma Mediana Moda
Bakalauro 122 36 7 22 13 12
Magistro 206 62 8 21 14 12
Daktaro 6 2 12 21 17

 

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.

Pretendentų duomenis pagal apskritis rasite čia.

 

Nacionalinėje švietimo agentūroje vertinamos šios kompetencijos: švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi.

Vertinamos kompetencijos:

 

2020 m.


Vadovaujantis Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. atlikti 294 asmenų, siekiančių eiti valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai (iš jų 10 – prilyginti kompetencijų vertinimai). 93 pretendentai (39 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. 57 pretendentai vertinti nauja tvarka, įsigaliojusia po 2020 m. liepos 1 d.

Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį.

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė 56 12 21
 Ne švietimo įstaigos vadovo 20 4 25
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 52  15 29
 Švietimo įstaigos vadovo 109  62 57

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai  62 22 35
 Moterys  175 71 41

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 4 0 0
30-39 m. 44 11 25
40-49 m. 56 20 36
nuo 50 m. 133 62 47

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal kvalifikacinį laipsnį:

Kvalifikacinis laipsnis Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Bakalauro 102 37 36
Magistro 130 56 43
Daktaro 5 0 0

 

Nacionalinėje švietimo agentūroje vertinamos šios kompetencijos: švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi.

Vertinamos kompetencijos: 

 


Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. atlikti 122 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai ir 1 kompetencijų vertinimui prilygintą vertinimą. Iš viso 123 vertinimai. Iš jų 46 pretendentai (37 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį.

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė 26 6  23,0
 Ne švietimo įstaigos vadovo 10 3  30,0
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 33 8 24,2
 Švietimo įstaigos vadovo  54 29  53,7

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai 27 8 29,6
 Moterys 96 38  39,5

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 4 0 0
30-39 m. 32 10 31,3
40-49 m. 22 9 41,0
nuo 50 m. 65 27 41,5

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal kvalifikacinį laipsnį:

Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. atlikti 122 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai ir 1 kompetencijų vertinimui prilygintą vertinimą. Iš viso 123 vertinimai. Iš jų 46 pretendentai (37 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį.

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė 26 6  23,0
 Ne švietimo įstaigos vadovo 10 3  30,0
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 33 8 24,2
 Švietimo įstaigos vadovo  54 29  53,7

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai 27 8 29,6
 Moterys 96 38  39,5

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 4 0 0
30-39 m. 32 10 31,3
40-49 m. 22 9 41,0
nuo 50 m. 65 27 41,5

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal kvalifikacinį laipsnį:

Kvalifikacinis laipsnis Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Bakalauro 47 14 30,0
Magistro 74 32 43,2
Daktaro 2 0 0

 


Nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. atlikti 383 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai ir 25 kompetencijų vertinimui prilyginti vertinimai. Iš viso 408 vertinimai. Iš jų 142 pretendentai (35 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, lytį, amžiaus grupes ir kvalifikacinį laipsnį.

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė 118  17  14,4
 Ne švietimo įstaigos vadovo  26  8  30,7
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 114  43 37,7
 Švietimo įstaigos vadovo  150  74  49,3

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai 96 39 40,6
 Moterys  312 103  33

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 4 1 25
30-39 m. 78 14 17,9
40-49 m. 120 39 32,5
nuo 50 m. 206 88 42,7

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal kvalifikacinį laipsnį:

Kvalifikacinis laipsnis Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Bakalauro 124 34 27,4
Magistro 269 102 37,9
Daktaro 15 6 40

 

Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip pakankamo lygio.

Vertinamos kompetencijos:

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. atlikti 329 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai. Iš jų 79 pretendentai (24 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją, lytį ir amžiaus grupes.

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė 130  16  12
 Ne švietimo įstaigos vadovo  18  4  22
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 97  25 26
 Švietimo įstaigos vadovo  84  34  41

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją:

Vadovų kvalifikacinė kategorija Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Be kategorijos 207 31 15
Trečioji kvalifikacinė kategorija 47 16 34
Antroji kvalifikacinė kategorija 49 21 43
Pirmoji kvalifikacinė kategorija 26 11 42

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai  53 17  32
 Moterys  276 62  23

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 6 1 17
30-39 m. 70 10 14
40-49 m. 131 29 22
nuo 50 m. 122 39 32

 

Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip pakankamo lygio.

Vertinamos kompetencijos:

 

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.


Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. vasario 6 d. atlikti 393 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai. Iš jų 86 pretendentai (22 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją, lytį ir amžiaus grupes.

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė 151  17  12
 Ne švietimo įstaigos vadovo  32  3  10
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo 137  40  30
 Švietimo įstaigos vadovo  73  25  35

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją:

Vadovų kvalifikacinė kategorija Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Be kategorijos 259 40 16
Trečioji kvalifikacinė kategorija 65 17 27
Antroji kvalifikacinė kategorija 56 21 38
Pirmoji kvalifikacinė kategorija 13 8 62

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai  72 21  30
 Moterys  321 65  21

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 10 1 10
30-39 m. 89 11 13
40-49 m. 171 42 25
nuo 50 m. 123 32 27

 

Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio nei pakankamo lygio (3 balai). Pateikiame visų pretendentų kompetencijų įvertinimo balų vidurkius ir detalią informaciją apie atskirų gebėjimų vertinimo rezultatus:

Asmeninis veiksmingumas 3,01
Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas 2,30
Mokėjimas mokytis 2,96
Vadovavimas žmonėms  2,42
Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi  2,33

 

Pretendentų duomenis pagal savivaldybes rasite čia.


Nuo 2015 m. liepos 30 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. atlikti 608 asmenų, siekiančių eiti švietimo įstaigų vadovų pareigas (toliau – pretendentas), kompetencijų vertinimai. Iš jų 212 pretendentų (35 %) atitiko pakankamo lygio reikalavimus ir 396 pretendentai (65 %) neatitiko pakankamo lygio reikalavimų. Pateikiame pretendentų vertinimo rezultatų pasiskirstymą pagal darbo patirtį, turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją, lytį ir amžiaus grupes.

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal darbo patirtį:

 Patirtis  Vertinta  Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Tik pedagoginė  234  44  19
 Ne švietimo įstaigos vadovo  41  9  22
 Švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo  265  123  46
 Švietimo įstaigos vadovo  68  36  53

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal turimą vadovų kvalifikacinę kategoriją:

Vadovų kvalifikacinė kategorija Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
Be kategorijos 396 98 25
Trečioji kvalifikacinė kategorija 76 32 42
Antroji kvalifikacinė kategorija 124 73 59
Pirmoji kvalifikacinė kategorija 12 9 75

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal lytį:

Lytis  Vertinta Pakankamas lygis  Pakankamas lygis %
 Vyrai  129  44  34
 Moterys  479  168  35

 

Pretendentų vertinimo rezultatai pagal amžiaus grupes:

Amžiaus grupė Vertinta Pakankamas lygis Pakankamas lygis %
iki 29 m. 23 7 30
30-39 m. 144 40 28
40-49 m. 256 94 37
nuo 50 m. 185 71 38

 

Švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio nei pakankamo lygio (3 balai). Pateikiame visų pretendentų kompetencijų įvertinimo balų vidurkius:

Kompetencija Balų vidurkis
Asmeninis veiksmingumas 3,02
Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas 2,52
Mokėjimas mokytis 3,11
Vadovavimas žmonėms  2,55
Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi  2,59

 

2011–2014 m.

Per trejetą metų (nuo 2011 iki 2014 m.) pagal 2011 metų liepos 1 dienos LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą naują konkursų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarką Lietuvos Respublikoje įvairių tipų švietimo įstaigų vadovų pareigoms buvo išrinkti 152 asmenys. Nauji vadovai pradėjo vadovauti 81 bendrojo ugdymo įstaigai, 33 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms ir 5 profesinio mokymo įstaigoms. Dar 33 naujus vadovus gavo kitų tipų švietimo įstaigos – daugiafunkciai centrai, pedagoginės psichologinės tarnybos, pedagogų švietimo, suaugusiųjų mokymo, kūno kultūros ir sporto centrai, specialiosios, meno, lengvosios atletikos mokyklos ir pan.

Visų naujųjų vadovų amžiaus vidurkis – 45 metai. Jauniausiajam atrankos dieną buvo suėję 31 metai, vyriausiajam – 65 metai. Pagal amžiaus grupes jie pasiskirstė taip:
iki 35 metų – 8;
36-40 metų – 28;
41-45 metų – 45;
46-50 metų – 32;
51-55 metų – 29;
56-60 metų – 9;
61 ir daugiau metų – 1.

Iki paskyrimo į naujas vadovavimo pareigas jie turėjo labai nevienodą vadovaujančiojo darbo patirtį. Dvidešimt vienas pretendentas visai neturėjo realaus vadovavimo įstaigai patirties, devyni turėjo vadovavimo ne švietimo įstaigai patirtį, trisdešimt du turėjo švietimo įstaigos vadovo (direktoriaus) patirties. Absoliučią daugumą naujųjų vadovų sudarė buvę švietimo įstaigų vadovų pavaduotojai. Tokių būta net devyniasdešimt.

Margai atrodo ir įgytų vadybinių kategorijų situacija. Pradėdami vadovo darbą, vadybinės kategorijos visai neturėjo 69 asmenys, trečiąją kategoriją turėjo 35 asmenys, antrąją – 46. Du naujieji švietimo įstaigų vadovai jau turėjo pirmąją vadybinę kategoriją.

Vadovais tapo 126 moterys ir 26 vyrai.

Atnaujinta: 2023-08-25

Skip to content