I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vertinimo balų vidurkio perskaičiavimas

Pasikeitus Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašui (2015 m. balandžio 28 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-399 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“), Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išduotos pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo ataskaitos galioja penkerius metus nuo jų išdavimo dienos. Turintys iki 2015 m. liepos 31 d. išduotas kompetencijų vertinimo ataskaitas ir norintys dalyvauti konkursuose švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti asmenys konkursų organizatoriams privalo pateikti pažymą apie senosios formos ataskaitos balų vidurkio perskaičiavimą pagal naują tvarką. NŠA tokias pažymas išduoda per 1-2 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

Teisę dalyvauti konkursuose švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti suteikia tik tos kompetencijų vertinimo ataskaitos, kuriose yra išvada apie tai, kad pretendentas atitinka „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo“ 7 punktą. Vyksta tik tokių ataskaitų kompetencijų vertinimo balų perskaičiavimas.

Dėl pažymų išdavimo kreiptis el.p.: snieguole.dinapiene@nsa.smm.lt

Atnaujinta: 2022-12-28

Skip to content