I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nacionalinė švietimo agentūra skelbia projektų, skirtų padėti abiturientams pasiruošti egzaminams, konkursą

2021-03-26

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia teikti paraiškas projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos konkursui. Projektams finansuoti numatyta skirti iki 150000 eurų iš valstybės biudžeto.

Paraiškas projektų konkursui gali teikti pedagogų bendruomenės asociacijos, kurių veikla susijusi su mokomaisiais bendrojo ugdymo dalykais, iš kurių abiturientai laiko valstybinius ar mokyklinius brandos egzaminus.

Vadovaujantis Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos ir finansavimo tvarka, gali būti finansuojamos šios veiklos:

– konsultacijų organizavimas abiturientams mažesnėse grupėse (nuo 10 iki 30 mokinių), ne mažiau kaip 50 proc. suplanuotų konsultacijų turi įvykti iki 2021 m. liepos 1 d.;

– viešų konsultacijų abiturientams organizavimas didesnėse grupėse (per 30 mokinių), ne mažiau kaip 50 proc. suplanuotų konsultacijų turi įvykti iki 2021 m. liepos 1 d.;

– teminių videoįrašų (pamokų, paskaitų) parengimas;

– metodiniai ir (ar) dalykiniai seminarai mokytojams, kurie moko abiturientus;

– atvirų mokymo išteklių abiturientams ir mokytojams prieinamumo užtikrinimas ir (ar) sukūrimas;

– emocinės paramos ir psichologinės pagalbos organizavimas (paskaitos, konsultacijos ir kt.).

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš Nacionalinės švietimo agentūros, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotų atstovų ir nepriklausomų ekspertų.

Paraiškų vertinimą sudarys du etapai: paraiškų administracinės atitikties vertinimas ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinis vertinimas. Jeigu paraiška administracinės atitikties vertinimo metu neatitiks nurodytų reikalavimų arba informacija bus pateikta netinkamai, pareiškėjo bus prašoma pateikti privalomus dokumentus ar paaiškinimus raštu per 2 darbo dienas. Jeigu pareiškėjas trūkstamų dokumentų ar paaiškinimų nepateiks, bus priimtas sprendimas atmesti paraišką.

Po administracinio vertinimo paraiškos bus vertinamos pagal ekspertinio vertinimo kriterijus skiriant balus. Minimalus balų skaičius – 60 balų.

Vienos paraiškos didžiausia leistina finansuoti suma sudaro iki 10000 eurų. Konkursą finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Ji priims sprendimą dėl lėšų skyrimo, atsižvelgdama į NŠA pateiktą siūlomų finansuoti projektų sąrašą ir paraiškų tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitą.

Informacija apie konkursą skelbiama NŠA interneto svetainėje.

 

Paraiškų teikimas

 

Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 6 d. 17 val.

 

Paraiškos, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba pasirašytų paraiškų skenuoti variantai PDF formatu turi būti teikiami elektroniniu būdu Nacionalinės švietimo agentūros el. pašto adresu info@nsa.smm.lt.

 

Dėl paraiškų pildymo konsultuoja NŠA Mokyklų veiklos plėtros skyriaus metodininkė Giedrė Čiapienė, tel. 8 658 18319, giedre.ciapiene@nsa.smm.lt.

 

Konkurso dokumentai

 

Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. V-444 „Dėl pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paraiškos dėl pedagogų bendruomenės asociacijos projekto, skirto tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos, finansavimo forma

Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos forma (Word formatu)

Paraiškos tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitos forma (PDF formatu)

 

Skip to content