I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Bendrojo ugdymo mokyklų išorinio vertinimo duomenų apžvalgos

Ugdymo(si) procesas

Pamokos planavimas: kaip atsižvelgiama į mokinių patirtis ir skirtingas mokymosi galimybes?

Kaip pamokose kuriame sėkmės kriterijais grįstą mokymąsi ir teikiame grįžtamąjį ryšį?

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas: kodėl svarbu akcentuoti ugdymo organizavimą, remiantis mokinių poreikiais?

Mokymasis bendrojo ugdymo mokykloje: ką atspindi visuminio ir rizikos išorinio vertinimo duomenys?

Kaip tradicinėje pamokoje (įsi)vertinimas skatina mokinių pažangą?

Bendrųjų kompetencijų ugdymasis skirtingų mokomųjų dalykų kontekste: tarp fragmentiškumo ir sistemingumo

(Įsi)vertinimas ugdant: kodėl būtina tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimą?

Aktyviųjų mokymosi metodų taikymas ugdymosi procese ugdant šiuolaikinį asmenį

Nuotolinės „pamokos“ organizavimas ir jos kokybė: į ką reikėtų atsižvelgti?

Ugdymo organizavimas tarp mokymo ir mokymosi

Ugdymo(si) procesas

Ugdymo(si) procesas
Pamokos planavimas: kaip atsižvelgiama į mokinių patirtis ir skirtingas mokymosi galimybes?
Kaip pamokose kuriame sėkmės kriterijais grįstą mokymąsi ir teikiame grįžtamąjį ryšį?
Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas: kodėl svarbu akcentuoti ugdymo organizavimą, remiantis mokinių poreikiais?
Mokymasis bendrojo ugdymo mokykloje: ką atspindi visuminio ir rizikos išorinio vertinimo duomenys?
Kaip tradicinėje pamokoje (įsi)vertinimas skatina mokinių pažangą?
Bendrųjų kompetencijų ugdymasis skirtingų mokomųjų dalykų kontekste: tarp fragmentiškumo ir sistemingumo
(Įsi)vertinimas ugdant: kodėl būtina tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimą?
Aktyviųjų mokymosi metodų taikymas ugdymosi procese ugdant šiuolaikinį asmenį
Ugdymo organizavimas tarp mokymo ir mokymosi
Skip to content