I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.15

Parašykite
tiesiogiaiPaskambinkite
(8 5) 2752 362Aplankykite
Katkaus 44, Vilnius

Teisės aktai

Įstatymai

news_dot2011 m. liepos 7 d.news_dot Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas link_d

dotted

news_dot2012 m. gegužės 8 d.news_dot Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas link_d

dotted

news_dot2011 m. rugsėjo 1 d.news_dot Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas link_d

dotted

news_dot2010 m. balandžio 4 d.news_dot Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas link_d

dotted

news_dot2011 m. gruodžio 15 d.news_dot Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas link_d

dotted

news_dot2010 m. sausio 21 d.news_dot Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas link_d

LRV nutarimai

news_dotValstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija link_d

news_dotLietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 180news_dot „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ link_d

news_dotLietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 881news_dot „Dėl registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ link_d

news_dotLietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716news_dot „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ link_d

ŠMM įsakymai

news_dot2011 m. gruodžio 12 d.news_dot Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ link_d

  • Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas link_d
dotted

news_dot2011 m. lapkričio 30 d.news_dot Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo link_d

  • Švietimo aprūpinimo standartai link_d
dotted

news_dot2009 m. rugsėjo 19 d.news_dot Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymo nr. ISAK- 1978 „Dėl švietimo portalo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo link_d

  • Švietimo portalo nuostatai 2009 link_d

dotted

news_dot2008 m. vasario 21 d.news_dot Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008-2012 metų strategija link_d

dotted

news_dot2005 m. gruodžio 22 d.news_dot Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų (IS) kūrimo strategija link_d

ITC įsakymai

news_dot2011 m. spalio 11 d.news_dot Įsakymas dėl švietimo portalo modulių tvarkos aprašų patvirtinimo link_d

  • Švietimo portalo leidinių modulio tvarkos aprašas link_d
  • Švietimo portalo interneto dienoraščių modulio tvarkos aprašas link_d
  • Švietimo portalo bendradarbiavimo grupių modulio tvarkos aprašas link_d

dotted

news_dot2011 m. gegužės 27 d.news_dot Įsakymas dėl Švietimo portalo autorizavimo posistemės ir renginių modulio tvarkos aprašų patvirtinimo link_d

  • Autorizavimo posistemės tvarkos aprašas link_d
  • Renginių modulio tvarkos aprašas link_d

dotted

news_dot2011 m. gegužės 2 d.news_dot Nr. V1-60 Įsakymas dėl Švietimo ir mokslo institucijos informacinės sistemos tipinių dokumentų patvirtinimo link_d

dotted

news_dot2011 m. balandžio 29 d.news_dot Nr. V1-59 Įsakymas dėl mokyklos struktūros tobulinimo 2011-2013 programos įgyvendinimui organizuoti ir koordinuoti darbo grupės sudarymo link_d

dotted

news_dot2010 m. gruodžio 6 d.news_dot Nr. V1-175 Dėl mokymosi objekto metaduomenims aprašyti klasifikatorių tvirtinimo link_d

dotted

news_dot2009 m. balandžio 1 d.news_dot Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus įsakymas dėl lokalių, mokymosi objektų metaduomenims aprašyti, klasifikatorių sąrašo patvirtinimo link_d

dotted

news_dot2009 m. lapkričio 2 d.news_dot Mokymosi objektų (skaitmeninių mokymo priemonių) aprašų saugyklos modulio tvarkos aprašas link_d

dotted

news_dot2009 m. spalio 5 d.news_dot Įsakymas dėl centralizuotai perkamų skaitmeninių mokymo priemonių sąrašo sudarymo tvarkos tvirtinimo link_d

  • Centralizuotai perkamų skaitmeninių mokymo priemonių sąrašo sudarymo tvarka link_d

dotted

news_dot2009 m. gegužės 19 d.news_dot Įsakymas dėl mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo link_d

  • Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas link_d
Skip to content