I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai


Naujienos

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

2021 01 25

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai. Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos: Gamtos Plačiau

Projektų darbuotojai

2021 01 06

„Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 El. paštasTelefonasJūratė Drazdauskienė, projekto vadovė8 658 18072Jurgita Kaukėnienė, projekto finansininkė8 658 18463   „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 El. Plačiau

1–8 klasėms skirtos priemonės pasiekė mokyklas

2020 03 13

Įgyvendinant Europos Sąjungos paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“   (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 672 šalies mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programą, ir 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo I pakopos programą, pristatytos visos projekte numatytos mokymo priemonės ir įranga. Šios priemonės yra skirtos gamtos Plačiau

ESF projektai

2020 02 24

Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas 09.2.1-ESFA-V-706-01-0001 Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 Lyderių laikas Plačiau

Ugdymo turinio departamentas

2019 11 06

Ugdymo turinio departamentas organizuoja ir koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kūrimą ir jo įgyvendinimą. Departamentą sudaro du skyriai: Ugdymo turinio rengimo, Mokymo priemonių sklaidos. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: analizuoja vadovėlių ir kitų mokymo priemonių Plačiau

Naujienos

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

2021 01 25

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai. Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos: Gamtos Plačiau

Projektų darbuotojai

2021 01 06

„Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 El. paštasTelefonasJūratė Drazdauskienė, projekto vadovė8 658 18072Jurgita Kaukėnienė, projekto finansininkė8 658 18463   „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 El. Plačiau

1–8 klasėms skirtos priemonės pasiekė mokyklas

2020 03 13

Įgyvendinant Europos Sąjungos paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“   (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 672 šalies mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programą, ir 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo I pakopos programą, pristatytos visos projekte numatytos mokymo priemonės ir įranga. Šios priemonės yra skirtos gamtos Plačiau

ESF projektai

2020 02 24

Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas 09.2.1-ESFA-V-706-01-0001 Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas 09.2.1-ESFA-V-706-02-0001 Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 Lyderių laikas Plačiau

Ugdymo turinio departamentas

2019 11 06

Ugdymo turinio departamentas organizuoja ir koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kūrimą ir jo įgyvendinimą. Departamentą sudaro du skyriai: Ugdymo turinio rengimo, Mokymo priemonių sklaidos. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: analizuoja vadovėlių ir kitų mokymo priemonių Plačiau

Skip to content