I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


ESF projektai

Bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo vaikų švietimo stebėsenos tobulinimas
09.2.1-ESFA-V-706-01-0001

Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas
09.2.1-ESFA-V-706-02-0001

Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė
09.2.1-ESFA-V-706-03-0001

Lyderių laikas 3
09.4.2-ESFA-V-715-03-0002

Kokybės krepšelis
09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas
09.2.2-ESFA-V-707-02-0001

Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas
09.2.2-ESFA-V-707-03-0001

Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra (gabieji II)
09.2.2-ESFA-V-707-04-0001

Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimas
09.1.3-CPVA-V-704-04-0001

Turi profesiją – turi ateitį!
09.4.1-ESFA-V-735-01-0001

Saugios aplinkos mokykloje kūrimas
09.2.2-ESFA-V-729-03-0001

Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas
09.4.2-ESFA-V-715-02-0001

Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas
09.2.1-ESFA-V-726-02-0001

TĘSK
09.2.1-ESFA-V-727-01-0001

Inovacijos vaikų darželyje
09.2.1-ESFA-V-726-01-0001

Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas
09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme
09.2.1-ESFA-V-726-04-0001

Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas
09.2.1-ESFA-V-726-05-0001

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (su STEAM APC veikla)
09.1.3.CPVA-V-704-02-0001

Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas
09.1.3.CPVA-V-704-02-0002

Švietimo valdymo informacinės sistemos ir registrų, skirtų mokslui ir studijoms, plėtojimas
09.1.1-CPVA-V-720-02-0001

Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra
09.4.1-ESFA-V-713-02-0001

Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas
09.1.3-CPVA-V-704-01-0001

Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas
09.1.3-CPVA-V-704-01-0002

Atnaujinta: 2022-11-24

Skip to content