ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Dokumentai

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija)

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Pedagogų rengimo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija)

Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas

Vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija)

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl įgaliojimų Nacionalinei švietimo agentūrai suteikimo“

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. VK-159 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymo aprašo patvirtinimo“

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. VK-594 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Skip to content