I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Vaizdo medžiaga

STEAM ikimokykliniame ugdyme

2023-05-08

Viešoji konsultacija „Mokyklų veiklos planavimas, įsivertinimas, tobulinimas ir pažanga“

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos planavimo ir planų įgyvendinimo praktiniai aspektai. Galimybės pasinaudoti gerosiomis patirtimis planuojant tobulintinas veiklas. Aušra Liubinienė

Mokyklų patirtys atliekant kasmetinį veiklos įsivertinimą. Kristina Rūta Dzeventlauskienė

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir pažanga. Valentina Čeponienė

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas ir pažanga. Vilniaus Radvilų gimnazija

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo veiksmingumas: atvejų analizė. Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė

Mokyklos įsivertinimas kaip veiklos tyrimas: prasmingų pokyčių link. Jelizaveta Tumlovskaja

2023-05-11

Diskusija Humanistinės vertybės švietime

2023-02-21

Seminaras „Duomenų apdorojimas, analizė ir vizualizavimas su MS Excel Power Querry ir Pivot įskiepiais“

2022-12-01

Viešoji konsultacija „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas kaip veiklos tyrimas“

2022-06-29

Viešoji konsultacija „Mokytojo profesinis tobulėjimas ir augimas mokyklos bendruomenėje“

Pedagogų profesinio tobulėjimo galimybės VU Šiaulių akademijoje

Mokytojų patarėjų ir reflektyvaus konsultavimo veiklų organizavimas mokykloje. Ramutė Sirutienė

Mokytojų patarėjų indėlis į tikslingą profesinį tobulėjimą. Lina Zubauskienė

Mokytojų profesinis bendradarbiavimas plėtojant STEAM ugdymą Panevėžyje

Mokytojų profesinis tobulėjimas: STEAM ugdymo įgyvendinimas Panevėžio „Minties“ gimnazijoje

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos aktualijos

2022-02-24

Mokymai mokyklų atstovams „Praktinis „Microsoft Excel“ taikymas”

2022-02-23

Mokymai mokyklų atstovams „Praktinis „Microsoft Excel“ taikymas”

2022-02-22

Mokymai mokyklų atstovams: praktinis „Microsoft Forms“ taikymas

2022-01-20

Mokymai mokyklų atstovams: praktinis „Microsoft Forms“ taikymas

2022-01-19

Viešoji konsultacija „Mokinio individualios pažangos ir mokyklos pažangos sampratos paieškos“

2021–12–09

Viešoji konsultacija „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas: kas naujo?“

2021–11–25

Viešoji diskusija „Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimas“

Viešosios diskusijos „Profesinio mokymo programų modulių pasirinkimas: ugdymas karjerai, profesinis informavimas“ (2021-10-26) medžiaga

2021-10-26

Viešoji konsultacija „Duomenų analizė, interpretavimas ir panaudojimas tobulinant mokyklos veiklą“

2021-10-21

Viešoji konsultacija „Mokyklų veiklos įsivertinimo ir pažangos duomenys ir duomenimis grįstas mokyklos veiklos planavimas“

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimas ir pažanga. Edita Gailiūtė
Pažangos tyrimo ataskaita pagal mokyklų duomenis. Svajonė Mikėnė ir Edita Gailiūtė
Mokyklos veiklos planavimas. Monika Bilotienė

2021-06-30

Vaizdo konferencija-diskusija „Profesinio mokymo programų moduliai: galimybės ir mokinių pasirinkimai“

2021-06-22

Viešoji konsultacija „Kolegialus grįžtamasis ryšys – veiksmingas mokytojų mokymosi metodas“

2021-05-20

Viešoji konsultacija „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“

2021-05-04

Viešoji konsultacija „Įsivertinimas ir besimokanti mokykla“

2021-03-25

Viešoji diskusija „Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“

2020-12-15

Viešoji konsultacija „Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“

2020-12-03

Metodinis-mokomasis filmas „Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“ (2018 m.)

Mokytojo TV laidos

Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė

Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė

Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei

Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms

Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė

Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą?

Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės

Skip to content