I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


EBPO TALIS

Lietuva dalyvavo pirmajame TALIS cikle 2008 metais, 2013 metų ciklą praleido, vėl dalyvavo 2018 metais bei planuoja dalyvauti 2024 m. tyrimo cikle.

Svarbiausi 2024 m. tyrimo etapai:

  • 2021 m. – tyrimo koncepcijos ir programos rengimas, tyrimo instrumentų rengimas, parengiamieji tyrimo imties sudarymo darbai.
  • 2022 m. – pasirengimas pilotiniam tyrimui, jo vykdymas (2022 m. I kevt.) ir tyrimo duomenų analizė, pasiengimas bandomajam tyrimui
  • 2023 m. – pasirengimas bandomajam tyrimui, jo vykdymas (2023 m. I kevt.), tyrimo duomenų analizė, pasiengimas pagrindiniam tyrimui
  • 2024 m. pasirengimas pagrindiniam tyrimui, jo vykdymas (2024 m. I kevt.), tyrimo duomenų analizė
  • 2025 m. tarptautinės ataskaitos rengimas ir tyrimo pirmųjų rezultatų skelbimas
  • 2026 m. tematinių analizių ataskaitų, remiantis TALIS duomenimis rengimas ir skelbimas

Kas yra TALIS tyrimas

TALIS (Teaching and Learning International Survey) – tai tarptautinis mokymo ir mokymosi tyrimas, kurio pagrindinis objektas yra mokytojai. Šis tyrimas dar vadinamas mokytojo balso tyrimu, nes pagrindinis šio tyrimo uždavinys – sudaryti galimybę išgirsti mokytojus ir mokyklų vadovus.

Pagrindinis tyrimo tikslas yra surinkti politiškai svarbius, patikimus tarptautinius duomenis, susijusius su įvairiais mokymo(si) aspektais, bei pateikti jų analizę ir taip padėti šalims plėtoti švietimo politiką, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos veiksmingesniam mokymui(si). Ši tarptautinė surinktų duomenų analizė leidžia šalims pamatyti, ar ir kitos valstybės susiduria su panašiais iššūkiais, pasisemti patirties iš kitų šalių švietimo politikos ir suprasti, kokią įtaką ji daro mokymo(si) aplinkai mokykloje.

TALIS tyrimą nuo 2008 m. vykdo tarptautinė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD).

TALIS populiacija

Tarptautinė TALIS populiacija – mokytojai ir mokyklų, kuriose dirba šie mokytojai, vadovai.

Pagrindinė tarptautinė tyrimo populiacija – mokytojai ir mokyklų vadovai, dirbantys pagrindinio ugdymo pakopoje (antrasis švietimo lygmuo pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją, ISCED 2). Tai vadinamasis pagrindinis tyrimas.

Nuo 2013 m. tyrimas buvo gerokai praplėstas: reikšmingai praplėsta tyrimo programa ir atsirado galimybės vykdyti tyrimą, įtraukiant papildomas tikslines populiacijas – pradinio ugdymo (ISCED 1) ir vidurinio ugdymo (ISCED 3) mokytojus bei mokyklų vadovus. Taip pat 2018 m. buvo pasiūlytas jungtinis TALIS-PISA tyrimo modulis (šiuo atveju tyrimas vykdomas tose pačiose mokyklose, kurios dalyvauja ir Tarptautiniame penkiolikmečių tyrime PISA), 2024 m. planuojamas pasirenkamasis mokytojų žinių ir gebėjimų tyrimo modulis. Visi šie moduliai yra pasirenkamieji ir šalys savarankiškai sprendžia dėl dalyvavimo juose.

Lietuva dalyvauja pagrindiniame tyrime – t. y. tyrime dalyvauja mokytojai, dirbantys pagrindinio ugdymo pakopoje ir mokyklų, kuriose dirba šie mokytojai, vadovai.

TALIS tyrime naudojami mokytojų ir mokyklų vadovų klausimynai – vienas klausimynas mokytojams ir vienas klausimynas mokyklų vadovams. Klausimynai parengti dvejopi – popieriniai ir elektroniniai, tačiau didžioji dauguma šalių tyrimą vykdo tik el. formatu. Klausimyno pildymas užtrunka apie 45–60 min.

Kiek šalių dalyvauja TALIS tyrime?

EBPO TALIS tyrimas vykdomas nuo 2008 m. Pirmajame tyrime dalyvavo 24 šalys. Antrajame tyrime (arba cikle) po penkerių metų, t. y. 2013 m., tyrime – 38, 2018 m. – 48 šalys (ar šalių autonomiški regionai). Planuojama, kad TALIS 2024 tyrime dalyvaus apie 55 šalis.

Kita informacija

Tyrimo tarptautinis interneto tinklalapis: https://www.oecd.org/education/talis/. Jame galite rasti TALIS tyrimo aprašymą, dalyvaujančių šalių sąrašus, tyrimo programas bei technines ataskaitas, visų šalių rezultatų duomenų bazes, publikacijas.

Tyrimo koordinatorė Lietuvoje – Eglė Melnikė, el. p.: egle.melnike@nsa.smm.lt

TALIS 2018

 

 

TALIS2018 Mokytojo klausimynas (lietuvių kalba)

TALIS2018 Mokyklos vadovo klausimynas (lietuvių kalba)

 

TALIS 2008

Atnaujinta: 2022-10-11

Skip to content