I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


IEA TIMSS

Lietuva tęsia dalyvavimą IEA TIMSS tyrime. Šiuo metu vykdomas TIMSS 2023 ciklas.

TIMSS 2023 bandomasis tyrimas mokyklose vyks 2022 m. pavasarį, o pagrindinis tyrimas  – 2023 m. pavasarį.

Tyrimo tarptautinis interneto tinklalapis: TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study (bc.edu)

Jame galite rasti TIMSS tyrimo aprašymą, dalyvaujančių šalių sąrašus, tyrimo programas bei technines ataskaitas, visų šalių rezultatų duomenų bazes, kitas publikacijas.

Tyrimo koordinatorė Lietuvoje – Asta Buinevičiūtė, el. paštas: asta.buineviciute@nsa.smm.lt

IEA TIMSS

Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEAInternational Association of the Evaluation of Educational Achievement) inicijuotas Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas (angl. TIMSSTrends in International Mathematics and Science Study) kas ketverius metus vykdomas daugelyje šalių, esančių beveik visuose pasaulio žemynuose. Juo tiriami ketvirtos ir aštuntos klasės mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimai, jų kaita ir pasiekimus lemiantys socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai veiksniai, taip pat surenkama daug aktualios kontekstinės informacijos. Tyrimas padeda šalims dalyvėms stebėti nacionalinio švietimo būklę, ją lyginti su kitų pasaulio šalių švietimu ir remiantis patikima, kiekviename cikle atnaujinama informacija, tobulinti švietimo politiką ir praktiką.

Lietuva IEA TIMSS tyrime dalyvauja nuo 1995 m. Pirmuose dviejuose tyrimo cikluose (1995 m. ir 1999 m.) buvo tiriami tik aštuntos klasės mokinių pasiekimai, o nuo 2003 m. tiriami ir Lietuvos ketvirtos klasės mokinių pasiekimai. Iki šiol buvo įgyvendinti septyni tyrimo ciklai (1995 m., 1999 m., 2003 m., 2007 m., 2011 m., 2015 m., 2019 m.).

Tarptautiniame IEA TIMSS tyrime mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimai tikrinami testu. Nuo 2019 m. mokinių testavimas vykdomas kompiuteriu virtualioje aplinkoje.

Tyrime IEA TIMSS išskiriamos šios matematikos ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritys:

Matematikos turinio sritys Matematikos gebėjimų sritys
4 klasė 8 klasė 4 klasė ir 8 klasė
Skaičiai ir skaičiavimai Skaičiai ir skaičiavimai Matematinės žinios
Matavimai ir geometrinės figūros Algebra Matematiniai taikymai
Duomenys Geometrija Matematinis mąstymas
Statistika ir tikimybės

Tyrime IEA TIMSS išskiriamos šios gamtos mokslų ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritys:

Gamtos mokslų turinio sritys Gamtos mokslų gebėjimų sritys
4 klasė 8 klasė 4 klasė ir 8 klasė
Gyvybės mokslai (Biologija) Biologija Gamtamokslės žinios
Fiziniai mokslai Chemija Gamtamoksliai taikymai
Žemės mokslas Fizika Gamtamokslis mąstymas
Žemės mokslas

Šiame tyrime reikšminga yra tai, kad kartu yra renkama informacija apie mokinių socialinę-edukacinę aplinką, mokyklos išteklius, atmosferą, ugdymo programų turinį, mokinio savivoką ir nuostatas, susijusias su matematikos bei gamtos mokslų mokymusi ir kt., todėl klausimynus atitinkamomis temomis pildo mokiniai, mokytojai, mokyklų direktoriai (ar juos pavaduojantys asmenys) ir ketvirtokų tėvai.

Visą naujausią su IEA TIMSS tyrimu susijusią informaciją, duomenų bazes, technines ataskaitas ir kitas publikacijas anglų kalba rasite interneto svetainėje: http://www.timss.org. Kviečiame naudotis atvirais duomenimis, juos analizuoti, rengti publikacijas.

Tyrimo koordinatorė Lietuvoje – Asta Buinevičiūtė, el. p.: asta.buineviciute@nsa.smm.lt

TIMSS 2019

TIMSS 2015

TIMSS 2011

TIMSS 2007

Ankstesni metai

Informacija ruošiama.

Atnaujinta: 2023-02-23

Skip to content