I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Bendrojo ugdymo mokyklose yra paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai

2020 07 16

Šiais metais 7779 kandidatai laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Egzaminą išlaikė 94,6 procento kandidatų. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 2,7 procento mokinių. Praėjusiais metais iš 10414 kandidatų, laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą, jį išlaikė Plačiau

Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys vyks liepos 17 dieną

2020 07 15

Liepos 17 d. vyks užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Laikyti rusų kalbos egzaminą pasirinko 1767 kandidatai. Pagal 2014 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Plačiau

Pratęsiame iki š. m. liepos 20 d. atranką į projektą, skirtą pasirengti mokykloms dirbti su naujomis ugdymo programomis

2020 07 15

Nuo š. m. liepos 1 d. priimamos paraiškos dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje Plačiau

Kviečiame dalyvauti programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamojo modulio „Pilietis ir šalies gynyba“ vasaros kursuose 2020 m. rugpjūčio 25–28 d.

2020 07 15

2020 m. rugpjūčio 25–28 d. kviečiame dalyvauti programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamojo modulio „Pilietis ir šalies gynyba“ vasaros kursuose. Šiuose kursuose turėsite galimybę giliau pažinti Lietuvos kariuomenę, dalyvauti edukacinėse veiklose, išmėginti karinę ginkluotę, paragauti kareiviško maisto Plačiau

Informacija apie muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II dalį

2020 07 15

Liepos 16 dieną kandidatai laikys muzikologijos brandos egzamino antrąją dalį. Joje gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie išlaikė egzamino I dalį, t. y. už kūrybinę užduotį surinko ne mažiau kaip 31 proc. galimų taškų. Egzaminas bus vykdomas pagal 2014 metų Plačiau

Informacija apie geografijos valstybinio brandos egzamino vykdymą

2020 07 13

Liepos 15 d. vyks geografijos valstybinis brandos egzaminas. Jį pasirinko laikyti 3202 kandidatai. Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą. Joje nurodyta, kad egzamino užduotyje bus klausimų apie geografinę informaciją, klausimų iš gamtinės, visuomeninės, regioninės geografijos. Užduotyje bus po 40 proc. Plačiau

Pratęsiame atranką iki š. m. rugpjūčio 26 d. ir kviečiame pradedančiuosius pedagogus dalyvauti projekte „Tęsk“

2020 07 09

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus, įdarbintus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose (arba ketinančius įsidarbinti iki 2020 09 01), prisijungti prie pedagoginės stažuotės modelio išbandymo 2020–2021 m. m. projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Pradedantieji pedagogai, ketinantys dalyvauti pedagoginėje Plačiau

Informacija apie informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymą

2020 07 09

Liepos 13 d. vyks informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti pasirinko 2576 kandidatai. Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197. Informacinių technologijų brandos egzamino mokinių pasiekimų Plačiau

Informacija apie gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinių brandos egzaminų vykdymą

2020 07 09

Liepos 10 dieną vyks gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinių brandos egzaminų II ir III dalys. Gimtosios kalbos (baltarusių) mokyklinį brandos egzaminą registravosi laikyti trys kandidatai, gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 759 kandidatai ir gimtosios kalbos (rusų) Plačiau

Kviečiame dalyvauti lietuvių gestų kalbos bendrosios programos atnaujinimo darbų nuotoliniame pristatyme

2020 07 09

Maloniai kviečiame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Litorinos mokyklos, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Lietuvos surdopedagogų asociacijos atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti nuotoliniame bendrosios programos atnaujinimo (projekto) darbų pristatyme, kuris vyks Plačiau

Kviečiame dalyvauti užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) bendrųjų programų atnaujinimo darbų nuotoliniame pristatyme

2020 07 09

Maloniai kviečiame užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 16 d. 9.00–10.30 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Plačiau

Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Bendrojo ugdymo mokyklose yra paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai

2020 07 16

Šiais metais 7779 kandidatai laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Egzaminą išlaikė 94,6 procento kandidatų. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 2,7 procento mokinių. Praėjusiais metais iš 10414 kandidatų, laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą, jį išlaikė Plačiau

Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys vyks liepos 17 dieną

2020 07 15

Liepos 17 d. vyks užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Laikyti rusų kalbos egzaminą pasirinko 1767 kandidatai. Pagal 2014 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Plačiau

Pratęsiame iki š. m. liepos 20 d. atranką į projektą, skirtą pasirengti mokykloms dirbti su naujomis ugdymo programomis

2020 07 15

Nuo š. m. liepos 1 d. priimamos paraiškos dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje Plačiau

Kviečiame dalyvauti programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamojo modulio „Pilietis ir šalies gynyba“ vasaros kursuose 2020 m. rugpjūčio 25–28 d.

2020 07 15

2020 m. rugpjūčio 25–28 d. kviečiame dalyvauti programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamojo modulio „Pilietis ir šalies gynyba“ vasaros kursuose. Šiuose kursuose turėsite galimybę giliau pažinti Lietuvos kariuomenę, dalyvauti edukacinėse veiklose, išmėginti karinę ginkluotę, paragauti kareiviško maisto Plačiau

Informacija apie muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II dalį

2020 07 15

Liepos 16 dieną kandidatai laikys muzikologijos brandos egzamino antrąją dalį. Joje gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie išlaikė egzamino I dalį, t. y. už kūrybinę užduotį surinko ne mažiau kaip 31 proc. galimų taškų. Egzaminas bus vykdomas pagal 2014 metų Plačiau

Informacija apie geografijos valstybinio brandos egzamino vykdymą

2020 07 13

Liepos 15 d. vyks geografijos valstybinis brandos egzaminas. Jį pasirinko laikyti 3202 kandidatai. Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą. Joje nurodyta, kad egzamino užduotyje bus klausimų apie geografinę informaciją, klausimų iš gamtinės, visuomeninės, regioninės geografijos. Užduotyje bus po 40 proc. Plačiau

Pratęsiame atranką iki š. m. rugpjūčio 26 d. ir kviečiame pradedančiuosius pedagogus dalyvauti projekte „Tęsk“

2020 07 09

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus, įdarbintus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose (arba ketinančius įsidarbinti iki 2020 09 01), prisijungti prie pedagoginės stažuotės modelio išbandymo 2020–2021 m. m. projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Pradedantieji pedagogai, ketinantys dalyvauti pedagoginėje Plačiau

Informacija apie informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino vykdymą

2020 07 09

Liepos 13 d. vyks informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti pasirinko 2576 kandidatai. Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197. Informacinių technologijų brandos egzamino mokinių pasiekimų Plačiau

Informacija apie gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinių brandos egzaminų vykdymą

2020 07 09

Liepos 10 dieną vyks gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinių brandos egzaminų II ir III dalys. Gimtosios kalbos (baltarusių) mokyklinį brandos egzaminą registravosi laikyti trys kandidatai, gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 759 kandidatai ir gimtosios kalbos (rusų) Plačiau

Kviečiame dalyvauti lietuvių gestų kalbos bendrosios programos atnaujinimo darbų nuotoliniame pristatyme

2020 07 09

Maloniai kviečiame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Klaipėdos Litorinos mokyklos, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Lietuvos surdopedagogų asociacijos atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti nuotoliniame bendrosios programos atnaujinimo (projekto) darbų pristatyme, kuris vyks Plačiau

Kviečiame dalyvauti užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) bendrųjų programų atnaujinimo darbų nuotoliniame pristatyme

2020 07 09

Maloniai kviečiame užsienio kalbų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir užsienio kalbų mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame užsienio kalbų bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 16 d. 9.00–10.30 val. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys. Plačiau

Skip to content