I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Keičiasi pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų arba jam prilyginto vertinimo bei konkursų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti vykdymo tvarka

2020 06 29

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-727 pakeistos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo kai kurios nuostatos bei šio aprašo priedas išdėstytas nauja redakcija. Plačiau

Skelbiame analizę „2018 m. ugdymo įstaigoms gyventojų skirtos paramos lėšos ir jų panaudojimas“

2020 06 29

Lietuvos ugdymo įstaigos finansavimą savo veiklai gauna iš įvairių šaltinių. Švietimo įstatymas nustato, kad šalies švietimo finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai ir kitos lėšos. Iš valstybės biudžeto per tikslinę dotaciją skiriamos mokymo lėšos, o ūkio lėšas Plačiau

Kviečiame mokyklų vadovus, švietimo ekspertus dalyvauti projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“

2020 06 29

Gerbiami mokyklų vadovai, švietimo ekspertai, kviečiame Jus teikti paraiškas dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Plačiau

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys vyks liepos 1 dieną

2020 06 29

Liepos 1 d. vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Laikyti anglų kalbos egzaminą pasirinko 18 573 kandidatai. Pagal 2014 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Plačiau

Projektas „Saugesnis internetas: draugiskasinternetas.lt III“ organizuoja projekto Patariamosios tarybos susitikimą

2020 06 29

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama Europos komisijos projektą „Saugesnis internetas: draugiskasinternetas.lt III“, birželio 30 d. 10 val. organizuoja internetinį Patariamosios tarybos (angl. „Advisory board“) (toliau – PT) susitikimą. PT veiklos tikslas – užtikrinti bendradarbiavimą tarp atitinkamų šalių nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu Plačiau

2020 metų užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybiniai brandos egzaminai vyks birželio 30 dieną

2020 06 29

Birželio 30 dieną vyks užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų klausymo, skaitymo, rašymo dalys. Abu egzaminai vyks tą pačią dieną, nes 2020 metais registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos Plačiau

26 tūkst. abiturientų laiko privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą

2020 06 29

Šį pirmadienį visoje Lietuvoje vyksta lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, kuris vienintelis yra privalomas. Egzaminą laiko visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 268 kandidatai, o mokyklinį – 8 511 kandidatų. „Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai turės Plačiau

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus dalyvauti projekte „Tęsk“ (registracija vyksta iki š. m. liepos 5 d.)

2020 06 26

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus, įdarbintus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose (arba ketinančius įsidarbinti iki 2020 09 01), prisijungti prie pedagoginės stažuotės modelio išbandymo 2020–2021 m. m. projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Pradedantieji pedagogai, ketinantys dalyvauti pedagoginėje Plačiau

Skaitmeninei mokyklų kompetencijai įvertinti – Europos Komisijos sukurtas SELFIE

2020 06 25

„DigiCompOrg“ Europos Komisijos užsakymu sukūrė organizacijos skaitmeninės kompetencijos vertinimo įrankį SELFIE, kuris padeda švietimo bendruomenei įsivertinti  informacinių technologijų taikymo pajėgumus ugdyme. Daugeliui mokyklų karantino metu teko iš naujo permąstyti ugdymo strategijas ir ateities planus. Tikslingai, remiantis duomenimis taikyti IKT mokykloje Plačiau

Skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymo reikalavimus

2020 06 25

Birželio 29 d. vyks visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikyti rinkosi 17241 kandidatas, mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – 8445 kandidatai. Tą pačią dieną bus vykdomas Plačiau

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojams, pasirinkusiems vertinti kandidatų darbus elektroniniu nuotoliniu būdu

2020 06 23

Šių metų birželio 25–26 dienomis vyks nuotoliniai mokymai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino (toliau – VBE) kandidatų darbų vertintojams, pasirinkusiems vertinti kandidatų darbus elektroniniu nuotoliniu būdu. Mokymuose bus pristatyta medžiaga, aktuali vertintojams, kurie elektroniniu nuotoliniu būdu vertins darbus Plačiau

Skelbiama atranka dalyvauti lektorių mokymo programoje

2020 06 23

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia teikti paraiškas ir dalyvauti lektorių mokymo programoje. Mokymų tikslinė grupė – IKT koordinatoriai, mokyklų vadovai ar pavaduotojai, mokytojai, kurie koordinuoja veiklas, Plačiau

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras parengė atmintines mokytojams ir tėvams

2020 06 23

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras parengė atmintines mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų ir tokius vaikus auginantiems tėvams.

Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Keičiasi pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų arba jam prilyginto vertinimo bei konkursų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti vykdymo tvarka

2020 06 29

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-727 pakeistos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo kai kurios nuostatos bei šio aprašo priedas išdėstytas nauja redakcija. Plačiau

Skelbiame analizę „2018 m. ugdymo įstaigoms gyventojų skirtos paramos lėšos ir jų panaudojimas“

2020 06 29

Lietuvos ugdymo įstaigos finansavimą savo veiklai gauna iš įvairių šaltinių. Švietimo įstatymas nustato, kad šalies švietimo finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai ir kitos lėšos. Iš valstybės biudžeto per tikslinę dotaciją skiriamos mokymo lėšos, o ūkio lėšas Plačiau

Kviečiame mokyklų vadovus, švietimo ekspertus dalyvauti projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“

2020 06 29

Gerbiami mokyklų vadovai, švietimo ekspertai, kviečiame Jus teikti paraiškas dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame, drauge su Nacionaline švietimo agentūra įgyvendinamame, Europos Komisijos ir Britų Tarybos remiamame dvejų metų (2020–2022 m.) trukmės projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Plačiau

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys vyks liepos 1 dieną

2020 06 29

Liepos 1 d. vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Laikyti anglų kalbos egzaminą pasirinko 18 573 kandidatai. Pagal 2014 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Plačiau

Projektas „Saugesnis internetas: draugiskasinternetas.lt III“ organizuoja projekto Patariamosios tarybos susitikimą

2020 06 29

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama Europos komisijos projektą „Saugesnis internetas: draugiskasinternetas.lt III“, birželio 30 d. 10 val. organizuoja internetinį Patariamosios tarybos (angl. „Advisory board“) (toliau – PT) susitikimą. PT veiklos tikslas – užtikrinti bendradarbiavimą tarp atitinkamų šalių nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu Plačiau

2020 metų užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybiniai brandos egzaminai vyks birželio 30 dieną

2020 06 29

Birželio 30 dieną vyks užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų klausymo, skaitymo, rašymo dalys. Abu egzaminai vyks tą pačią dieną, nes 2020 metais registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos Plačiau

26 tūkst. abiturientų laiko privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą

2020 06 29

Šį pirmadienį visoje Lietuvoje vyksta lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, kuris vienintelis yra privalomas. Egzaminą laiko visi siekiantieji brandos atestato. Valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 268 kandidatai, o mokyklinį – 8 511 kandidatų. „Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai turės Plačiau

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus dalyvauti projekte „Tęsk“ (registracija vyksta iki š. m. liepos 5 d.)

2020 06 26

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus, įdarbintus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose (arba ketinančius įsidarbinti iki 2020 09 01), prisijungti prie pedagoginės stažuotės modelio išbandymo 2020–2021 m. m. projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001). Pradedantieji pedagogai, ketinantys dalyvauti pedagoginėje Plačiau

Skaitmeninei mokyklų kompetencijai įvertinti – Europos Komisijos sukurtas SELFIE

2020 06 25

„DigiCompOrg“ Europos Komisijos užsakymu sukūrė organizacijos skaitmeninės kompetencijos vertinimo įrankį SELFIE, kuris padeda švietimo bendruomenei įsivertinti  informacinių technologijų taikymo pajėgumus ugdyme. Daugeliui mokyklų karantino metu teko iš naujo permąstyti ugdymo strategijas ir ateities planus. Tikslingai, remiantis duomenimis taikyti IKT mokykloje Plačiau

Skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymo reikalavimus

2020 06 25

Birželio 29 d. vyks visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikyti rinkosi 17241 kandidatas, mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – 8445 kandidatai. Tą pačią dieną bus vykdomas Plačiau

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojams, pasirinkusiems vertinti kandidatų darbus elektroniniu nuotoliniu būdu

2020 06 23

Šių metų birželio 25–26 dienomis vyks nuotoliniai mokymai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino (toliau – VBE) kandidatų darbų vertintojams, pasirinkusiems vertinti kandidatų darbus elektroniniu nuotoliniu būdu. Mokymuose bus pristatyta medžiaga, aktuali vertintojams, kurie elektroniniu nuotoliniu būdu vertins darbus Plačiau

Skelbiama atranka dalyvauti lektorių mokymo programoje

2020 06 23

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia teikti paraiškas ir dalyvauti lektorių mokymo programoje. Mokymų tikslinė grupė – IKT koordinatoriai, mokyklų vadovai ar pavaduotojai, mokytojai, kurie koordinuoja veiklas, Plačiau

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras parengė atmintines mokytojams ir tėvams

2020 06 23

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras parengė atmintines mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų ir tokius vaikus auginantiems tėvams.

Skip to content