I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Rekomendacijose – atnaujinamų programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

2022 04 29

Nacionalinė švietimo agentūra parengė atnaujinamų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rekomendacijų projektus. Jie paskelbti Švietimo portale emokykla.lt. Rekomendacijose aprašoma  mokinių poreikių įvairovė, pagalbos strategijos, rekomenduojami darbo būdai, metodai, aplinkos pritaikymo ypatumai, naudojamos specialiosios mokymo bei techninės pagalbos priemonės, iliustruojantys Plačiau

Kokybinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos rodiklių paieška

2022 04 29

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus darbuotojai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagogų rengimo centrais, akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis ir savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, balandžio 28 dieną surengė nuotolinę diskusiją „Kokybinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos rodiklių paieška“. Skyriaus Plačiau

Bendros įtraukties į švietimą vizijos link: suinteresuotųjų šalių dialogo dėl teisės aktų ir politikos skatinimas

2022 04 27

Renginį, kuris vyks 2022 m. balandžio 28 d. 12.00 val. Paryžiuje, organizuoja UNESCO ir Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra. Pagrindinis dėmesys skiriamas suinteresuotųjų šalių dialogo skatinimui teisės aktuose ir politikos formavime bei įgyvendinimo srityse. Per internetinį seminarą bus Plačiau

Daliai 8 klasių mokinių elektroninis skaitymo pasiekimų patikrinimas perkeliamas į kitą dieną 

2022 04 26

Į 2022 m. gegužės 5 d., 9 val. planuojama perkelti balandžio 26 d. daliai 8 klasės mokinių neįvykusį skaitymo nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimą. Dėl elektroninio testavimo paslaugos teikėjo techninių  serverių problemų daliai 8 klasių mokinių nepavyko prisijungti prie testavimo sistemos ir Plačiau

Skelbiama atranka dalyvauti užsienio ekspertų konsultacijose apie atnaujinamą ugdymo turinį

2022 04 25

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, organizuos užsienio ekspertų konsultacijų ciklą, susijusį su ugdymo turinio atnaujinimu (UTA) ir atnaujinto turinio įgyvendinimu. Konsultacijos vyks nuo 2022 m. gegužės mėnesio iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos Plačiau

Parengta analizė „Edukacijos tyrimais grįstos švietimo politikos formavimas“

2022 04 25

Rengiantis šalies strateginiuose švietimo dokumentuose numatytų ir švietimo plėtros programoje patvirtintų įsipareigojimų įgyvendinimui, svarbus vaidmuo tenka edukologijos ir kitiems susijusiems tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams. Siekiant padidinti šių tyrimų indėlį į švietimo kokybės gerinimą ir švietimo perspektyvos modeliavimą, parengta platesnėms diskusijoms skirta Plačiau

Metodinė konsultacinė diena Šalčininkų r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komandai

2022 04 22

Balandžio 22 d. Įtraukties plėtros skyriaus specialistai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, organizavo nuotolinę metodinę dieną Šalčininkų r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komandai. Įstaigos direktorė išsamiai pristatė įgyvendinamas veiklas, aptarė priemones, skirtas bendradarbiavimo su tėvais stiprinimui, pasidalino gerosios patirties pavyzdžiais teikiant švietimo Plačiau

Kvietimas į viešąją konsultaciją „Integralus gamtamokslinis ugdymas kaip vientiso pasaulėvaizdžio kūrimo prielaida“

2022 04 22

Maloniai kviečiame į projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ viešąją konsultaciją, kuri vyks gegužės 2 (I dalis) ir 5 (II dalis) dienomis. Pradžia 15 val. Konsultacijos tikslas: aptarti integralaus gamtamokslinio ugdymo teikiamas galimybes kuriant mokinių Plačiau

Žinias apie mokinių kompetencijų vertinimą ekspertiniuose mokymuose gilina užduočių rengėjai ir vertintojai 

2022 04 22

Šiandien prasideda Nacionalinės švietimo agentūros organizuojami nuotoliniai mokymai ugdymo turinio ir išorinio mokinių pasiekimų vertinimo specialistams, metodininkams ir ekspertams, rengiantiems mokinių pasiekimų vertinimo užduotis, vertinimo kriterijus. Mokymų dalyviai atskirose grupėse pagal mokomuosius dalykus ir koncentrus gilins savo žinias apie elektroninį Plačiau

Kviečiame savivaldybių administracijų personalo specialistus dalyvauti pristatyme-konsultacijoje 

2022 04 20

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Agentūra) 2022 m. balandžio 28 d. organizuoja nuotolinį pristatymą-konsultaciją, skirtą savivaldybių administracijų personalo specialistams. Renginio metu planuojama pristatyti atnaujintą Švietimo įstaigų vadovų informacinę sistemą VIKVIS,  atliktą valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 2020 Plačiau

Parengta švietimo problemos analizė „Vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

2022 04 20

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas – svarbi kokybiško ugdymo dalis, padedanti priimti pagrįstus sprendimus ugdymui tobulinti. Pristatomoje švietimo problemos analizėje aptariama, kuo svarbus vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ankstyvajame amžiuje. Taip pat analizuojama vaiko ankstyvojo ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos Plačiau

Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2022 04 20

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. balandžio 29 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Plačiau

Pristatoma projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ skaitmeninių kompetencijų programa 

2022 04 20

Balandžio 26 d., 15 val.  Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“, organizuoja šio projekto pristatymą ugdymo įstaigų vadovams. Susitikimo tikslas – pristatyti planuojamų vykdyti informatikos mokomojo dalyko modulį ir informatikos magistrantūros studijas. Studijos, skirtos pedagogams, bus finansuojamos projekto Plačiau

Kviečiame dalyvauti projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ susitikime

2022 04 19

Kviečiame ugdymo įstaigų vadovus dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ susitikime, kuris vyks 2022 m. balandžio 26 d. 15.00–16.30 val., nuotoliniu būdu. Susitikimo metu pristatysime planuojamų vykdyti informatikos mokomojo dalyko modulio ir informatikos magistrantūros studijų organizacinę Plačiau

Pedagoginės psichologinės tarnybos suteikė daugiau nei 51 tūkst. konsultacijų per metus

2022 04 19

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė Pedagoginių psichologinių tarnybų 2021 m. veiklos apibendrinamąją analizę, kurioje įvertinti veiklos rezultatai, pateikti siūlymai dėl tarnybų veiklos veiksmingumo. Duomenis apibendrinamajai analizei pateikė 53 pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT). Didžiausią tarnybų darbuotojų dalį sudaro psichologai, logopedai ir Plačiau

Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Rekomendacijose – atnaujinamų programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

2022 04 29

Nacionalinė švietimo agentūra parengė atnaujinamų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rekomendacijų projektus. Jie paskelbti Švietimo portale emokykla.lt. Rekomendacijose aprašoma  mokinių poreikių įvairovė, pagalbos strategijos, rekomenduojami darbo būdai, metodai, aplinkos pritaikymo ypatumai, naudojamos specialiosios mokymo bei techninės pagalbos priemonės, iliustruojantys Plačiau

Kokybinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos rodiklių paieška

2022 04 29

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus darbuotojai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagogų rengimo centrais, akredituotomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis ir savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, balandžio 28 dieną surengė nuotolinę diskusiją „Kokybinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos rodiklių paieška“. Skyriaus Plačiau

Bendros įtraukties į švietimą vizijos link: suinteresuotųjų šalių dialogo dėl teisės aktų ir politikos skatinimas

2022 04 27

Renginį, kuris vyks 2022 m. balandžio 28 d. 12.00 val. Paryžiuje, organizuoja UNESCO ir Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra. Pagrindinis dėmesys skiriamas suinteresuotųjų šalių dialogo skatinimui teisės aktuose ir politikos formavime bei įgyvendinimo srityse. Per internetinį seminarą bus Plačiau

Daliai 8 klasių mokinių elektroninis skaitymo pasiekimų patikrinimas perkeliamas į kitą dieną 

2022 04 26

Į 2022 m. gegužės 5 d., 9 val. planuojama perkelti balandžio 26 d. daliai 8 klasės mokinių neįvykusį skaitymo nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimą. Dėl elektroninio testavimo paslaugos teikėjo techninių  serverių problemų daliai 8 klasių mokinių nepavyko prisijungti prie testavimo sistemos ir Plačiau

Skelbiama atranka dalyvauti užsienio ekspertų konsultacijose apie atnaujinamą ugdymo turinį

2022 04 25

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), įgyvendindama projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, organizuos užsienio ekspertų konsultacijų ciklą, susijusį su ugdymo turinio atnaujinimu (UTA) ir atnaujinto turinio įgyvendinimu. Konsultacijos vyks nuo 2022 m. gegužės mėnesio iki 2023 m. balandžio mėnesio pabaigos Plačiau

Parengta analizė „Edukacijos tyrimais grįstos švietimo politikos formavimas“

2022 04 25

Rengiantis šalies strateginiuose švietimo dokumentuose numatytų ir švietimo plėtros programoje patvirtintų įsipareigojimų įgyvendinimui, svarbus vaidmuo tenka edukologijos ir kitiems susijusiems tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams. Siekiant padidinti šių tyrimų indėlį į švietimo kokybės gerinimą ir švietimo perspektyvos modeliavimą, parengta platesnėms diskusijoms skirta Plačiau

Metodinė konsultacinė diena Šalčininkų r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komandai

2022 04 22

Balandžio 22 d. Įtraukties plėtros skyriaus specialistai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, organizavo nuotolinę metodinę dieną Šalčininkų r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komandai. Įstaigos direktorė išsamiai pristatė įgyvendinamas veiklas, aptarė priemones, skirtas bendradarbiavimo su tėvais stiprinimui, pasidalino gerosios patirties pavyzdžiais teikiant švietimo Plačiau

Kvietimas į viešąją konsultaciją „Integralus gamtamokslinis ugdymas kaip vientiso pasaulėvaizdžio kūrimo prielaida“

2022 04 22

Maloniai kviečiame į projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ viešąją konsultaciją, kuri vyks gegužės 2 (I dalis) ir 5 (II dalis) dienomis. Pradžia 15 val. Konsultacijos tikslas: aptarti integralaus gamtamokslinio ugdymo teikiamas galimybes kuriant mokinių Plačiau

Žinias apie mokinių kompetencijų vertinimą ekspertiniuose mokymuose gilina užduočių rengėjai ir vertintojai 

2022 04 22

Šiandien prasideda Nacionalinės švietimo agentūros organizuojami nuotoliniai mokymai ugdymo turinio ir išorinio mokinių pasiekimų vertinimo specialistams, metodininkams ir ekspertams, rengiantiems mokinių pasiekimų vertinimo užduotis, vertinimo kriterijus. Mokymų dalyviai atskirose grupėse pagal mokomuosius dalykus ir koncentrus gilins savo žinias apie elektroninį Plačiau

Kviečiame savivaldybių administracijų personalo specialistus dalyvauti pristatyme-konsultacijoje 

2022 04 20

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Agentūra) 2022 m. balandžio 28 d. organizuoja nuotolinį pristatymą-konsultaciją, skirtą savivaldybių administracijų personalo specialistams. Renginio metu planuojama pristatyti atnaujintą Švietimo įstaigų vadovų informacinę sistemą VIKVIS,  atliktą valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 2020 Plačiau

Parengta švietimo problemos analizė „Vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

2022 04 20

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas – svarbi kokybiško ugdymo dalis, padedanti priimti pagrįstus sprendimus ugdymui tobulinti. Pristatomoje švietimo problemos analizėje aptariama, kuo svarbus vaiko ugdymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ankstyvajame amžiuje. Taip pat analizuojama vaiko ankstyvojo ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos Plačiau

Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2022 04 20

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. balandžio 29 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Plačiau

Pristatoma projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ skaitmeninių kompetencijų programa 

2022 04 20

Balandžio 26 d., 15 val.  Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“, organizuoja šio projekto pristatymą ugdymo įstaigų vadovams. Susitikimo tikslas – pristatyti planuojamų vykdyti informatikos mokomojo dalyko modulį ir informatikos magistrantūros studijas. Studijos, skirtos pedagogams, bus finansuojamos projekto Plačiau

Kviečiame dalyvauti projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ susitikime

2022 04 19

Kviečiame ugdymo įstaigų vadovus dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros vykdomo projekto „Skaitmeninės švietimo transformacijos („EdTech“)“ susitikime, kuris vyks 2022 m. balandžio 26 d. 15.00–16.30 val., nuotoliniu būdu. Susitikimo metu pristatysime planuojamų vykdyti informatikos mokomojo dalyko modulio ir informatikos magistrantūros studijų organizacinę Plačiau

Pedagoginės psichologinės tarnybos suteikė daugiau nei 51 tūkst. konsultacijų per metus

2022 04 19

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė Pedagoginių psichologinių tarnybų 2021 m. veiklos apibendrinamąją analizę, kurioje įvertinti veiklos rezultatai, pateikti siūlymai dėl tarnybų veiklos veiksmingumo. Duomenis apibendrinamajai analizei pateikė 53 pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT). Didžiausią tarnybų darbuotojų dalį sudaro psichologai, logopedai ir Plačiau

Skip to content