I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Bendrųjų programų projektų pristatymai gegužės mėnesį

2021 04 30

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais.  Susitikimų metu bus pristatomi ir aptariami dabartiniuose bendrųjų programų projektuose (su jais galite susipažinti puslapyje MOKYKLA2030.LT) esami pokyčiai: kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir Plačiau

Mažiau patyrusiems naujiems mokyklų vadovams – mentorių pagalba

2021 04 29

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sudarė švietimo įstaigų vadovų mentorių sąrašą. Dalytis savo gerąja patirtimi, perduoti turimas žinias, teikti reikalingą pagalbą yra pasirengę 43 mentoriai,  baigę NŠA organizuotus mokymus. Jau pasirašyti pirmieji trys susitarimai tarp mentorių ir asmenų, kurie pradėjo dirbti Plačiau

Vaizdo konferencija „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“

2021 04 28

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorius, jų pavaduotojus, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių narius š. m. gegužės 4 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“. Plačiau

Metodinė konsultacinė diena su Vilkaviškio ŠPT

2021 04 28

2021 m. balandžio 27 d.  Nacionalinės švietimo agentūros  Įtraukties plėtros skyriaus specialistai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, organizavo nuotolinę metodinę dieną Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos pagalbos specialistų komandai. Įstaigos direktorė išsamiai pristatė pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimo principus, aktualias specialistų veiklas, bendradarbiavimo formas stiprinant ryšius Plačiau

„UTA: kas vyksta?“. Diskusija apie Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą

2021 04 28

2021 m. balandžio 30 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija skirta Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios Plačiau

Kviečiame į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą

2021 04 27

2021 m. gegužės 5 d. 10 val. kviečiame švietimo pagalbos įstaigų, švietimo centrų ir pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų atstovus į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, Plačiau

Parengtas leidinys „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“

2021 04 27

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, remdamasi 2019 ir 2020 m. vykusiomis konsultacijomis su Europos Komisija ir kitų ES narių ekspertais, išleido leidinį „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“. Konsultacijų, kurias kartu organizavo Europos Komisija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo Plačiau

Pratęsiame atranką į metodikų išbandymą

2021 04 26

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) sukurtiems produktams „Atnaujinta pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodika“ ir „Valstybinių ir savivaldybių Plačiau

Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2021 04 23

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. balandžio 30 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Plačiau

„Tobulėjimo link”

2021 04 23

2021 m. balandžio 20 d. Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyrius organizavo renginį „Tobulėjimo link”, skirtą specialiųjų mokyklų, daugiafunkcinių ir ugdymo centrų atstovams. Renginio metu dalyvavo apie 200 dalyvių, kurie turėjo galimybę išgirsti švietimo pagalbos specialistų pranešimus apie specialiųjų mokyklų gerąsias praktikas, vaizdinių užduočių kūrimą Plačiau

Surengtas informacinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2021 04 22

Tęsiame informacinių susitikimų ciklą nuotoliniu būdu, skirtą švietimo bendruomenei. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas naujoves, skaitmenines mokymo(si) priemones ir mokymo metodikas. Kas trukdo daugumai mokytojų mokyti technologinės kūrybos? Atlikto tyrimo „Skaitmeninės technologijos pradiniame ugdyme: ar yra sąlygos sklaidai?“ duomenimis, Plačiau

Mokymai tėvams apie ASS turinčių vaikų socializaciją

2021 04 21

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia tėvus, auginančius mokyklinio (pradinio) amžiaus įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, į nemokamus mokymus „Autizmo spektro sutrikimą (ASS) turinčių vaikų socializacija: misija (ne)įmanoma?“.   Mokymus ves medicinos psichologė Ingrida Baranauskienė ir psichologė Gerta Videikaitė.  Mokymuose bus aptariamos ASS vaikų socialinių Plačiau

Verslo pristatytos ugdymo naujovės sulaukė švietimo bendruomenės dėmesio

2021 04 21

Šiandien įvykęs verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas užbaigė Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamą daugiau nei 30 renginių ciklą, skirtą ugdymo naujovių, skaitmeninių mokymo priemonių ir mokymo metodikų, kurias kuria privatus verslas, pristatymui. Susitikimuose dalyvavo daugiau nei 2300 mokytojų ir kitų švietimo Plačiau

Vaizdo konferencija „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“

2021 04 21

Tęsiamos vaizdo konferencijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui. 2021 m. balandžio 27 dieną vyks Nacionalinės švietimo agentūros organizuojama vaizdo konferencija „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“.    Konferencijoje bus kalbama apie Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo Plačiau

Nuo metų pradžios NŠA skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą papildė 28 priemonės

2021 04 20

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nuolat pildo ir švietimo bendruomenei teikia informaciją apie skaitmenines mokymo priemones nuotoliniam mokymui skaitmeninių mokymo priemonių sąraše. Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases. Taip pat, ar priemonės yra mokamos, nemokamos, mokamos iš dalies. Plačiau

Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Bendrųjų programų projektų pristatymai gegužės mėnesį

2021 04 30

Kviečiame mokytojus dalykininkus į Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektais.  Susitikimų metu bus pristatomi ir aptariami dabartiniuose bendrųjų programų projektuose (su jais galite susipažinti puslapyje MOKYKLA2030.LT) esami pokyčiai: kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir Plačiau

Mažiau patyrusiems naujiems mokyklų vadovams – mentorių pagalba

2021 04 29

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) sudarė švietimo įstaigų vadovų mentorių sąrašą. Dalytis savo gerąja patirtimi, perduoti turimas žinias, teikti reikalingą pagalbą yra pasirengę 43 mentoriai,  baigę NŠA organizuotus mokymus. Jau pasirašyti pirmieji trys susitarimai tarp mentorių ir asmenų, kurie pradėjo dirbti Plačiau

Vaizdo konferencija „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“

2021 04 28

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorius, jų pavaduotojus, mokyklų veiklos įsivertinimo grupių narius š. m. gegužės 4 d. 14 val. dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamoje vaizdo konferencijoje „Geros mokyklos rodiklių priežasties ir pasekmės ryšiai“. Plačiau

Metodinė konsultacinė diena su Vilkaviškio ŠPT

2021 04 28

2021 m. balandžio 27 d.  Nacionalinės švietimo agentūros  Įtraukties plėtros skyriaus specialistai, stiprindami bendradarbiavimą su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, organizavo nuotolinę metodinę dieną Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos pagalbos specialistų komandai. Įstaigos direktorė išsamiai pristatė pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimo principus, aktualias specialistų veiklas, bendradarbiavimo formas stiprinant ryšius Plačiau

„UTA: kas vyksta?“. Diskusija apie Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą

2021 04 28

2021 m. balandžio 30 d. 15 val. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia visą švietimo bendruomenę, socialinius partnerius ir visus norinčius dalyvauti kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį organizuojamoje vaizdo konferencijoje UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA? Šį mėnesį – ekspertinė diskusija skirta Lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios Plačiau

Kviečiame į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą

2021 04 27

2021 m. gegužės 5 d. 10 val. kviečiame švietimo pagalbos įstaigų, švietimo centrų ir pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų atstovus į EBPO TALIS 2018 tyrimo nacionalinės ataskaitos pristatymą. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, Plačiau

Parengtas leidinys „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“

2021 04 27

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, remdamasi 2019 ir 2020 m. vykusiomis konsultacijomis su Europos Komisija ir kitų ES narių ekspertais, išleido leidinį „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“. Konsultacijų, kurias kartu organizavo Europos Komisija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo Plačiau

Pratęsiame atranką į metodikų išbandymą

2021 04 26

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia teikti paraiškas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) sukurtiems produktams „Atnaujinta pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo metodika“ ir „Valstybinių ir savivaldybių Plačiau

Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2021 04 23

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. balandžio 30 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) Plačiau

„Tobulėjimo link”

2021 04 23

2021 m. balandžio 20 d. Nacionalinės švietimo agentūros Įtraukties plėtros skyrius organizavo renginį „Tobulėjimo link”, skirtą specialiųjų mokyklų, daugiafunkcinių ir ugdymo centrų atstovams. Renginio metu dalyvavo apie 200 dalyvių, kurie turėjo galimybę išgirsti švietimo pagalbos specialistų pranešimus apie specialiųjų mokyklų gerąsias praktikas, vaizdinių užduočių kūrimą Plačiau

Surengtas informacinis verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas

2021 04 22

Tęsiame informacinių susitikimų ciklą nuotoliniu būdu, skirtą švietimo bendruomenei. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas naujoves, skaitmenines mokymo(si) priemones ir mokymo metodikas. Kas trukdo daugumai mokytojų mokyti technologinės kūrybos? Atlikto tyrimo „Skaitmeninės technologijos pradiniame ugdyme: ar yra sąlygos sklaidai?“ duomenimis, Plačiau

Mokymai tėvams apie ASS turinčių vaikų socializaciją

2021 04 21

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia tėvus, auginančius mokyklinio (pradinio) amžiaus įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, į nemokamus mokymus „Autizmo spektro sutrikimą (ASS) turinčių vaikų socializacija: misija (ne)įmanoma?“.   Mokymus ves medicinos psichologė Ingrida Baranauskienė ir psichologė Gerta Videikaitė.  Mokymuose bus aptariamos ASS vaikų socialinių Plačiau

Verslo pristatytos ugdymo naujovės sulaukė švietimo bendruomenės dėmesio

2021 04 21

Šiandien įvykęs verslo ir švietimo bendruomenės susitikimas užbaigė Nacionalinės švietimo agentūros organizuojamą daugiau nei 30 renginių ciklą, skirtą ugdymo naujovių, skaitmeninių mokymo priemonių ir mokymo metodikų, kurias kuria privatus verslas, pristatymui. Susitikimuose dalyvavo daugiau nei 2300 mokytojų ir kitų švietimo Plačiau

Vaizdo konferencija „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“

2021 04 21

Tęsiamos vaizdo konferencijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui. 2021 m. balandžio 27 dieną vyks Nacionalinės švietimo agentūros organizuojama vaizdo konferencija „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“.    Konferencijoje bus kalbama apie Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo Plačiau

Nuo metų pradžios NŠA skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą papildė 28 priemonės

2021 04 20

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nuolat pildo ir švietimo bendruomenei teikia informaciją apie skaitmenines mokymo priemones nuotoliniam mokymui skaitmeninių mokymo priemonių sąraše. Sąraše skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases. Taip pat, ar priemonės yra mokamos, nemokamos, mokamos iš dalies. Plačiau

Skip to content