I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Mokykloms parengta atmintinė įtraukties principo taikymui

2022 12 27

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė atmintinę mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“, kurioje pateiktos praktinių veiksmų kryptys padėtų mokykloms geriau pasiruošti įtraukties principu grindžiamam ugdymui. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos šalies mokyklos turės priimti visus mokinius ir Plačiau

Mokyklų bendruomenėms pristatyti projekto metu sukurti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai

2022 12 23

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veiklos „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ vykdytojai kartu su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru organizavo Lietuvos mokykloms keturias Plačiau

„Mokytojo TV“ nuolat pildoma aktualiu ir mokykloje reikalingu turiniu

2022 12 22

Per šiuos metus mokytojams skirta interneto platforma „Mokytojo TV“ pasipildė daugiau nei 500 vaizdo įrašų. „Mokytojo TV“ svetainėje pateikiama švietimo bendruomenei aktuali vaizdo medžiaga, kuri gali būti naudinga švietimo specialistams, mokyklų vadovams,  įvairių dalykų mokytojams, mokiniams, jų tėvams, mokyklų bibliotekininkams, Plačiau

Metodinė konsultacinė diena Vilniaus rajono PPT pagalbos specialistų komandai 

2022 12 16

Šią savaitę Nacionalinės švietimo agentūros specialistai organizavo nuotolines metodines dienas Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komandai. Tarnybos direktorius pristatė įstaigos veiklos kryptis, teikiamas paslaugas, projektų įgyvendinimo etapus, švietimo pagalbos organizavimo rajono įstaigose situaciją. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs vaikų raidos vertinimo Plačiau

NŠA analitikai apžvelgė tautinių mažumų švietimo būklę 

2022 12 15

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atlikta tautinių mažumų švietimo būklės analizė rodo, kad beveik pusė tautinių mažumų mokinių mokosi mokyklose keliomis mokomosiomis kalbomis: ne tik savo gimtąja, bet ir lietuvių kalba. Tautinių mažumų švietimo būklė aptarta Seimo Švietimo ir mokslo komitete.  Plačiau

Tyrimas atskleidė įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo tendencijas mokyklose

2022 12 14

Šiandien Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje diskutuojant apie įtraukųjį ugdymą pristatyti Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu atlikto tyrimo apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą mokykloje rezultatai. 61,5 proc. mokytojų tikina planuodami pamoką numatantys, kaip įtraukti kiekvieną mokinį, 36,4 proc. apklaustų mokinių tvirtina Plačiau

Paremti projektai, skirti Ukrainos vaikų integracijai

2022 12 14

Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad 2 projektams, kuriais siekiama padėti dėl karo Ukrainoje į Lietuvą atvykusiems vaikams integruotis į bendruomenes, įgyvendinti skirta 20 tūkst. eurų. Finansuojamų projektų sąrašas Pagal finansavimo konkurso taisykles numatyta finansuoti kultūrinės veiklos organizavimą Ukrainos vaikams ir Plačiau

Konferencijoje „STEAM ugdymo tobulinimas“ apdovanoti geriausi „STEAM iššūkis“ projektai 

2022 12 13

Šią savaitę Nacionalinėje švietimo agentūroje surengta „Erasmus+“ KA2 projekto „STEAM ugdymo tobulinimas“ baigiamoji tarptautinė konferencija. Joje pristatytos projekto veiklos, parengti intelektiniai produktai, apdovanoti tarptautinio konkurso „STEAM iššūkis“ nugalėtojai. Konferencijos dalyviai – Lietuvos bei projekto partnerių šalių pedagogai, dalyvavę 3 modulių kompetencijų tobulinimo programos Plačiau

Ketvirtoji respublikinė konferencija „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui“

2022 12 09

Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) vykdytojai, įgyvendinantys 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, gruodžio 9 d. organizuoja paskutinę Plačiau

Abiturientai pasirinko brandos egzaminus

2022 12 08

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 27479 kandidatai, panašiai kaip ir praėjusiais metais. Lietuvos mokyklų abiturientai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2023 m. brandos egzaminų sesijoje. Laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą nusprendė 17365 kandidatai, Plačiau

Kviečiame registruotis į nuotolinius renginius

2022 12 07

Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ organizuoja 2 nuotolinius renginius. Renginių pradžia – 9 val. 2023 m. sausio 3 d. vyks nuotolinius renginys „Nuo tiriamojo iki brandos darbo – inovatyvios ir integralios tiriamosios veiklos organizavimas Plačiau

Svarstoma, kaip po trejų metų atrodys brandos egzaminų užduotys

2022 12 07

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašo projektą. Švietimo bendruomenei svarstyti pateiktame dokumente išsamiai išdėstytas nuo 2024 m. vyksiančių tarpinių patikrinimų III-IV gimnazijos klasėse ir nuo 2025 m. vyksiančių brandos egzaminų užduočių pobūdis. „Projekte apibrėžiama, koks bus Plačiau

Parengta atmintinė mokyklų vadovams ir darbuotojams apie mobingo prevenciją 

2022 12 07

Nacionalinė švietimo agentūra parengė atmintinę apie mobingo prevenciją. Ji turėtų padėti geriau atpažinti mobingo apraiškas ir imtis veiksmų, užkertančių kelią tokiems darbuotojų santykiams švietimo įstaigoje. Atmintinė parengta atsižvelgiant į Darbo kodekso pakeitimus, susijusius su apsauga nuo mobingo įstaigose, kurie įsigaliojo Plačiau

Pedagogams – papildomas priėmimas į nemokamas informatikos studijas

2022 12 06

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras siūlo papildomas informatikos mokomojo dalyko modulio studijas pedagogams Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Įgyti informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę gali turintys pedagogo kvalifikaciją: ugdymo įstaigų vadovai, įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, profesinių mokyklų pedagogai, specialiosios Plačiau

Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2022 12 06

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. gruodžio 16 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus Plačiau

Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Mokykloms parengta atmintinė įtraukties principo taikymui

2022 12 27

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė atmintinę mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“, kurioje pateiktos praktinių veiksmų kryptys padėtų mokykloms geriau pasiruošti įtraukties principu grindžiamam ugdymui. Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos šalies mokyklos turės priimti visus mokinius ir Plačiau

Mokyklų bendruomenėms pristatyti projekto metu sukurti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai

2022 12 23

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veiklos „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ vykdytojai kartu su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru organizavo Lietuvos mokykloms keturias Plačiau

„Mokytojo TV“ nuolat pildoma aktualiu ir mokykloje reikalingu turiniu

2022 12 22

Per šiuos metus mokytojams skirta interneto platforma „Mokytojo TV“ pasipildė daugiau nei 500 vaizdo įrašų. „Mokytojo TV“ svetainėje pateikiama švietimo bendruomenei aktuali vaizdo medžiaga, kuri gali būti naudinga švietimo specialistams, mokyklų vadovams,  įvairių dalykų mokytojams, mokiniams, jų tėvams, mokyklų bibliotekininkams, Plačiau

Metodinė konsultacinė diena Vilniaus rajono PPT pagalbos specialistų komandai 

2022 12 16

Šią savaitę Nacionalinės švietimo agentūros specialistai organizavo nuotolines metodines dienas Vilniaus r. pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų komandai. Tarnybos direktorius pristatė įstaigos veiklos kryptis, teikiamas paslaugas, projektų įgyvendinimo etapus, švietimo pagalbos organizavimo rajono įstaigose situaciją. Susitikimo metu buvo aptarti aktualūs vaikų raidos vertinimo Plačiau

NŠA analitikai apžvelgė tautinių mažumų švietimo būklę 

2022 12 15

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atlikta tautinių mažumų švietimo būklės analizė rodo, kad beveik pusė tautinių mažumų mokinių mokosi mokyklose keliomis mokomosiomis kalbomis: ne tik savo gimtąja, bet ir lietuvių kalba. Tautinių mažumų švietimo būklė aptarta Seimo Švietimo ir mokslo komitete.  Plačiau

Tyrimas atskleidė įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo tendencijas mokyklose

2022 12 14

Šiandien Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje diskutuojant apie įtraukųjį ugdymą pristatyti Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu atlikto tyrimo apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą mokykloje rezultatai. 61,5 proc. mokytojų tikina planuodami pamoką numatantys, kaip įtraukti kiekvieną mokinį, 36,4 proc. apklaustų mokinių tvirtina Plačiau

Paremti projektai, skirti Ukrainos vaikų integracijai

2022 12 14

Nacionalinė švietimo agentūra informuoja, kad 2 projektams, kuriais siekiama padėti dėl karo Ukrainoje į Lietuvą atvykusiems vaikams integruotis į bendruomenes, įgyvendinti skirta 20 tūkst. eurų. Finansuojamų projektų sąrašas Pagal finansavimo konkurso taisykles numatyta finansuoti kultūrinės veiklos organizavimą Ukrainos vaikams ir Plačiau

Konferencijoje „STEAM ugdymo tobulinimas“ apdovanoti geriausi „STEAM iššūkis“ projektai 

2022 12 13

Šią savaitę Nacionalinėje švietimo agentūroje surengta „Erasmus+“ KA2 projekto „STEAM ugdymo tobulinimas“ baigiamoji tarptautinė konferencija. Joje pristatytos projekto veiklos, parengti intelektiniai produktai, apdovanoti tarptautinio konkurso „STEAM iššūkis“ nugalėtojai. Konferencijos dalyviai – Lietuvos bei projekto partnerių šalių pedagogai, dalyvavę 3 modulių kompetencijų tobulinimo programos Plačiau

Ketvirtoji respublikinė konferencija „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui“

2022 12 09

Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) vykdytojai, įgyvendinantys 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, gruodžio 9 d. organizuoja paskutinę Plačiau

Abiturientai pasirinko brandos egzaminus

2022 12 08

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 27479 kandidatai, panašiai kaip ir praėjusiais metais. Lietuvos mokyklų abiturientai pasirinko, kokius egzaminus laikys 2023 m. brandos egzaminų sesijoje. Laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą nusprendė 17365 kandidatai, Plačiau

Kviečiame registruotis į nuotolinius renginius

2022 12 07

Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ organizuoja 2 nuotolinius renginius. Renginių pradžia – 9 val. 2023 m. sausio 3 d. vyks nuotolinius renginys „Nuo tiriamojo iki brandos darbo – inovatyvios ir integralios tiriamosios veiklos organizavimas Plačiau

Svarstoma, kaip po trejų metų atrodys brandos egzaminų užduotys

2022 12 07

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašo projektą. Švietimo bendruomenei svarstyti pateiktame dokumente išsamiai išdėstytas nuo 2024 m. vyksiančių tarpinių patikrinimų III-IV gimnazijos klasėse ir nuo 2025 m. vyksiančių brandos egzaminų užduočių pobūdis. „Projekte apibrėžiama, koks bus Plačiau

Parengta atmintinė mokyklų vadovams ir darbuotojams apie mobingo prevenciją 

2022 12 07

Nacionalinė švietimo agentūra parengė atmintinę apie mobingo prevenciją. Ji turėtų padėti geriau atpažinti mobingo apraiškas ir imtis veiksmų, užkertančių kelią tokiems darbuotojų santykiams švietimo įstaigoje. Atmintinė parengta atsižvelgiant į Darbo kodekso pakeitimus, susijusius su apsauga nuo mobingo įstaigose, kurie įsigaliojo Plačiau

Pedagogams – papildomas priėmimas į nemokamas informatikos studijas

2022 12 06

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras siūlo papildomas informatikos mokomojo dalyko modulio studijas pedagogams Vytauto Didžiojo universitete (VDU). Įgyti informatikos mokomojo dalyko mokymo teisę gali turintys pedagogo kvalifikaciją: ugdymo įstaigų vadovai, įvairių dalykų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, profesinių mokyklų pedagogai, specialiosios Plačiau

Informacinis seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“

2022 12 06

Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. gruodžio 16 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Seminaras skirtas pretendentams, planuojantiems dalyvauti konkursuose į švietimo įstaigų (išskyrus Plačiau

Skip to content