I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai (NMPT)

Nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai Lietuvoje pradėti vykdyti nuo 2002 metų. 2002–2005 metais tyrimai buvo vykdomi įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokyklų tobulinimo programą. Nuo 2006 metų tyrimų vykdymas buvo tęsiamas įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programą. Nuo 2008 metų mokinių pasiekimų tyrimų vykdymas reglamentuotas „Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos apraše“, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-3379 „Dėl mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dėl ekonominių priežasčių, 2009–2011 metų laikotarpiu nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai vykdomi nebuvo. 2012 m. nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai atnaujinti ir vykdyti iki 2016 m.

Nacionaliniai tyrimai – šalies mastu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliotų institucijų rengiami ir vykdomi bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų mokinių mokymosi rezultatų, pasekmių ir (ar) konteksto tyrimai, kurių rezultatai naudojami reguliariai švietimo būklės stebėsenai ir ugdymo tobulinimui.

Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašas“, patvirtintame Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-3379 „Dėl mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2012–2016 m. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo programa

2012 m nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų programa (projektas) (pdf)

1 priedas. Tyrimo instrumentai (pdf)
2 priedas. 4 klasės konstruktas (pdf)
3 priedas. 8 klasės konstruktas (pdf)

Skelbiamos nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų atviros duomenų bazės. Jomis kviečiami naudotis mokslininkai, studentai, tyrėjai.

DUOMENŲ BAZIŲ CITAVIMAS: cituojant, nurodant duomenų šaltinį, būtina nurodyti duomenų bazės pavadinimą ir duomenų šaltinį – Nacionalinė švietimo agentūra. Pvz.: NMPT2012 duomenų bazė, duomenų šaltinis: Nacionalinė švietimo agentūra

NMPT duomenų bazių aprašas

NMPT 2016: Nacionalinis 6 klasės mokinių skaitymo, rašymo ir matematikos pasiekimų tyrimas

NMPT 2016, 6 klasės mokinių duomenų bazė (spss)

NMPT 2015: Nacionalinis 4 ir 8 klasės mokinių gamtamokslio ir socialinio ugdymo (4 klasėje – pasaulio pažinimo) pasiekimų tyrimas

NMPT 2015, 8 klasės mokinių duomenų bazė (spss)

NMPT 2015, 4 klasės mokinių duomenų bazė (spss)

NMPT 2015, Pradinių klasių mokytojų (4 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2015, Biologijos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2015, Chemijos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2015, Fizikos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2015, Geografijos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2015, Istorijos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2014: Nacionalinis 4 ir 8 klasės mokinių skaitymo, rašymo ir matematikos pasiekimų tyrimas

NMPT 2014, 8 klasės mokinių duomenų bazė (spss)

NMPT 2014, 4 klasės mokinių duomenų bazė (spss)

NMPT 2014, Pradinių klasių mokytojų (4 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2014, Lietuvių kalbos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2014, Matematikos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2012: Nacionalinis 4 ir 8 klasės mokinių skaitymo, rašymo ir matematikos pasiekimų tyrimas

NMPT 2012, 8 klasės mokinių duomenų bazė (spss)

NMPT 2012, 4 klasės mokinių duomenų bazė (spss)

NMPT 2012, Pradinių klasių mokytojų (4 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2012, Lietuvių kalbos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

NMPT 2012, Matematikos mokytojų (8 klasė) duomenų bazė (spss)

Atnaujinta: 2023-08-23

Skip to content