I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasideda brandos egzaminų sesija

2021 06 07

Šiandien prasideda brandos egzaminų sesija. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis privalomas siekiant gauti brandos atestatą. Laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 17207 kandidatai,  o mokyklinį laikys 9352. Šiandien vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir Plačiau

Ypatingas policijos dėmesys brandos egzaminų sesijos metu

2021 06 04

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai aptarė įstaigų bendradarbiavimo gaires, siekiant užtikrinti sklandžią ir skaidrią, ateinantį pirmadienį prasidedančią brandos egzaminų sesiją. Brandos egzaminai sulaukia ne tik abiturientų, tačiau ir lengvo pasipelnymo siekiančių sukčių dėmesio. Nors tiek Plačiau

Parengta švietimo problemos analizė „Mokykla COVID-19 pandemijos sąlygomis: pamokos, sprendimai, perspektyvos“

2021 06 04

Pandemija visame pasaulyje sutrikdė įprastinį švietimo sistemos funkcionavimą. Parengtoje švietimo problemos analizėje apžvelgiamos švietimo sistemų reakcijos į dėl pandemijos kilusią kritinę situaciją, perėjimas prie nuotolinio mokymo(si) šalyje, su kokiais sunkumais susidurta ir kokie veiksniai lemia nuotolinio mokymo(si) sėkmę. Adaptavimosi prie Plačiau

Kviečiame į viešąją konsultaciją „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“

2021 06 03

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), birželio 10–11 dienomis kviečia gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje Plačiau

Kviečiame mokyklų vadovus dalyvauti mokymuose

2021 06 01

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia mokyklų, kurios vykdo pradinio ugdymo programą, vadovus ar jų pavaduotojus dalyvauti mokymuose „Įtraukiojo ugdymo plėtra bendrojo ugdymo mokyklose“. Mokymų metu aptarsime nuostatas į įtraukųjį ugdymą, jo organizavimo mokykloje etapus ir žingsnius. Dėmesys bus skiriamas mokyklos vadovo Plačiau

Pažintinis renginys „Profesinio tobulėjimo svarba ir galimybės“

2021 06 01

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti pažintiniuose renginiuose, kuriuose  bus pristatytos skaitmeninės kompetencijos tobulinimo Plačiau

Naujienų archyvas

Pagal datą

Pagal kategorijas:


Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasideda brandos egzaminų sesija

2021 06 07

Šiandien prasideda brandos egzaminų sesija. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienintelis privalomas siekiant gauti brandos atestatą. Laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą pasirinko 17207 kandidatai,  o mokyklinį laikys 9352. Šiandien vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir Plačiau

Ypatingas policijos dėmesys brandos egzaminų sesijos metu

2021 06 04

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai aptarė įstaigų bendradarbiavimo gaires, siekiant užtikrinti sklandžią ir skaidrią, ateinantį pirmadienį prasidedančią brandos egzaminų sesiją. Brandos egzaminai sulaukia ne tik abiturientų, tačiau ir lengvo pasipelnymo siekiančių sukčių dėmesio. Nors tiek Plačiau

Parengta švietimo problemos analizė „Mokykla COVID-19 pandemijos sąlygomis: pamokos, sprendimai, perspektyvos“

2021 06 04

Pandemija visame pasaulyje sutrikdė įprastinį švietimo sistemos funkcionavimą. Parengtoje švietimo problemos analizėje apžvelgiamos švietimo sistemų reakcijos į dėl pandemijos kilusią kritinę situaciją, perėjimas prie nuotolinio mokymo(si) šalyje, su kokiais sunkumais susidurta ir kokie veiksniai lemia nuotolinio mokymo(si) sėkmę. Adaptavimosi prie Plačiau

Kviečiame į viešąją konsultaciją „Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų integralus įgyvendinimas“

2021 06 03

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), birželio 10–11 dienomis kviečia gamtos mokslų mokytojus, mokyklų administracijos atstovus ir visus švietimo bendruomenės narius, kurie domisi gamtamoksliniu ugdymu, dalyvauti nuotolinėje viešojoje konsultacijoje Plačiau

Kviečiame mokyklų vadovus dalyvauti mokymuose

2021 06 01

Nacionalinė švietimo agentūra kviečia mokyklų, kurios vykdo pradinio ugdymo programą, vadovus ar jų pavaduotojus dalyvauti mokymuose „Įtraukiojo ugdymo plėtra bendrojo ugdymo mokyklose“. Mokymų metu aptarsime nuostatas į įtraukųjį ugdymą, jo organizavimo mokykloje etapus ir žingsnius. Dėmesys bus skiriamas mokyklos vadovo Plačiau

Pažintinis renginys „Profesinio tobulėjimo svarba ir galimybės“

2021 06 01

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti pažintiniuose renginiuose, kuriuose  bus pristatytos skaitmeninės kompetencijos tobulinimo Plačiau

Skip to content