I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registras

Paskirtis

Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turi teisę gauti Registro duomenis atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Sistemos adresas

Registro adresas https://www.dakpr.smm.lt/

Kaip galima gauti informaciją iš registro (tapti IS naudotoju)

Norėdami tapti registro naudotoju, privalote užpildyti anketą ir pasirašyti Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.

Dokumentų originalus atsiųskite adresu: K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius.
P.S. Prašymas dėl TCP IP adreso užregistravimo mokykloms nereikalingas.

Dokumentų, kuriuos būtina užpildyti, formas rasite https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/

 

Kontaktai


Visais klausimais prašome kreiptis į registro administratorių el. paštu grazina.zemlo@nsa.smm.lt.

 

Dokumentai


Registro nuostatus ir saugos nuostatus rasite https://www.krisin.smm.lt/aikos2-krisin/public/registroPerziura.xhtml?id=93

 

Informacija duomenų teikėjui


Registro duomenų teikėjai yra juridiniai asmenys, švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti atitinkamas pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų programas.

Teikėjai:

  1. atsako už pateiktų duomenų tikrumą, tikslumą, išsamumą;
  2. turi teisę susipažinti su Registre saugomais jų pateiktais Registro duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius Registro duomenis.

 

Informacija duomenų tvarkytojui


Registro tvarkytojo funkcijas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra

Atnaujinta: 2022-09-13

Skip to content