I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Neformaliojo švietimo programų registras

Registro objektai yra neformaliojo vaikų švietimo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos.

Registro paskirtis – registruoti nustatytus Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turi teisę gauti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo), įskaitant ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, skirtas įvairiems švietimo poreikiams tenkinti, kvalifikacijai tobulinti, papildomai kompetencijai įgyti, patvirtinusį, parengusį ir vykdantį asmenį.

Įstaigos, siekiančios tapti Registro duomenų tvarkytoju, turi gauti leidimą dirbti su Neformaliojo švietimo programų registro duomenimis. Anketa gauti leidimą dirbti su Registro duomenimis kartu su lydraščiu (lydraštis privalomas TIK juridiniams asmenims) pateikiama Švietimo registrų skyriui. Visais klausimais dėl Registro kreiptis į Registro administratorių.

Registro adresas: www.nspr.smm.lt

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt

Visais klausimais dėl Registro kreiptis el. pašto adresu gintare.ramaneckiene@nsa.smm.lt

Dokumentai


Neformaliojo švietimo programų registro nuostatai  

Atnaujinta: 2023-11-15

Skip to content