I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Švietimo ir mokslo institucijų registras

Registre kaupiami duomenys apie Registro objektus  –  švietimo įstaigas (aukštosios, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklas, profesinio mokymo, švietimo pagalbos įstaigas), laisvuosius mokytojus, kitus švietimo teikėjus (įstaigą, įmonę, organizaciją, taip pat valstybės narės juridinį asmenį ar kitą organizaciją ar jų padalinius, įsteigtus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla) ir mokslinių tyrimų institutus, jų filialus, Lietuvos Respublikoje įsteigtus užsienio aukštųjų mokyklų filialus, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio aukštųjų mokyklų atstovybes.

Registro  paskirtis  –  registruoti Registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir (arba) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka turi teisę gauti Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro  duomenis  įrašymui  į  Registrą  teikia Registro duomenų  teikėjai  –  švietimo įstaigos (aukštosios, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, profesinio mokymo, švietimo pagalbos įstaigos), laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla) ir mokslinių tyrimų institutai, jų filialai, Lietuvos Respublikoje įsteigti užsienio aukštųjų mokyklų filialai, Lietuvos Respublikoje įsteigtos užsienio aukštųjų mokyklų atstovybės.

Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai siekiantys tapti Registro objektu, turi kreiptis į atitinkamos savivaldybės švietimo skyrių.

Aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, mokslinių tyrimų institutai dėl registracijos Registre turi kreiptis į Registro administratorę.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt

 

Dokumentai


Švietimo ir mokslo institucijų registro teisinius dokumentus rasite adresu https://www.krisin.smm.lt/aikos2-krisin/public/

Švietimo ir mokslo institucijų registro techninio darbo organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo ir mokslo institucijų registro tvarkytojo vadovas

Švietimo ir mokslo institucijų registro teikėjo vadovas

Savivaldybių švietimo sk. tvarkytojų kontaktiniai duomenys nurodyti  https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/ prisegtuke SAV tvarkytojai

Nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų registravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre tvarkos aprašas

Atnaujinta: 2023-11-15

Skip to content