I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagogų registras

Pedagogų registro paskirtis – registruoti bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų, vykdančių formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, mokslinius tyrimus, lituanistinio švietimo įstaigų pedagoginius darbuotojus, mokytojų padėjėjus ir (ar) tyrėjus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Pedagogų registre asmens duomenų tvarkymo tikslas – pedagoginių darbuotojų, mokytojų padėjėjų ir (ar) tyrėjų apskaita bei tinkamas asmenų identifikavimas registre.

Juo siekiama:

  • užtikrinti patikimos bei aktualios informacijos apie pedagogus ir (ar) tyrėjus naudojimą mokyklos, savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos lygmeniu;
  • sisteminti ir analizuoti duomenis apie pedagoginius darbuotojus, mokytojų padėjėjus ir (ar) tyrėjus mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu;
  • užtikrinti efektyvų ir saugų asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis ir Pedagogų registro saugos nuostatais;
  • teikti duomenis kitoms informacinėms sistemoms ir registrams.

Registro tvarkytojai yra bendrojo ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, mokslo ir studijų institucijos, švietimo pagalbos įstaigos, kiti švietimo teikėjai, vykdantys formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, mokslinius tyrimus, švietimo įstaigos ir lituanistikos (baltistikos) centrai užsienyje, kuriuose mokoma lietuvių kalbos ar lietuvių kalba.

Prie Pedagogų registro prisijungti galite adresu: https://pedagogai.emokykla.lt

Švietimo teikėjas, siekiantis tapti Pedagogų registro duomenų tvarkytoju, turi gauti leidimą dirbti su Pedagogų registro duomenimis. Pedagogų registro naudotojo registravimo prašymą ir Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį galite rasti adresu:

https://pr-info.emokykla.lt/dokumentai/-/[..]

Užpildytus Pedagogų registro naudotojo dokumentus (originalus) reikia pateikti:

  • asmeniui, kuris jūsų įstaigoje jau turi teisę dirbti su PR ir kurti naujus naudotojus;
  • atitinkamos savivaldybės švietimo skyriui, kai švietimo įstaigos steigėjas yra savivaldybė;
  • kitu atveju, siųsti adresu: K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius, Nacionalinė švietimo agentūra.

Pedagogų registro dokumentus (nuostatus, duomenų saugos nuostatus) galite rasti adresu:
https://pr-info.emokykla.lt/registruotiems-naudotojams

Pedagogų registro naudotojams reikalingą informaciją (PR tvarkytojo vadovą ir kt. informaciją) galite rasti adresu:
https://pr-info.emokykla.lt/dokumentai

Atnaujinta: 2023-11-16

Skip to content