I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagogų registras

Pedagogų registro paskirtis – registruoti bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų pedagogus ir (ar) tyrėjus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Pedagogų registre asmens duomenų tvarkymo tikslas – pedagogų ir (ar) tyrėjų apskaita bei tinkamas asmenų identifikavimas registre.

Juo siekiama:

  • užtikrinti patikimos bei aktualios informacijos apie pedagogus ir (ar) tyrėjus naudojimą mokyklos, savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos lygmeniu;
  • sisteminti ir analizuoti duomenis apie pedagogus ir (ar) tyrėjus mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu;
  • užtikrinti efektyvų ir saugų asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis ir Pedagogų registro saugos nuostatais;
  • teikti duomenis kitoms informacinėms sistemoms ir registrams

Registro tvarkytojai yra mokyklos bendrojo ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, mokslo ir studijų institucijos, kiti švietimo teikėjai, vykdantys formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, mokslinius tyrimus.

Prie Pedagogų registro prisijungti galite adresu: https://pedagogai.emokykla.lt

Švietimo teikėjas, siekiantis tapti Pedagogų registro duomenų tvarkytoju, turi gauti leidimą dirbti su Pedagogų registro duomenimis. Pedagogų registro naudotojo registravimo prašymą ir Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį galite rasti adresu:

https://pr-info.emokykla.lt/dokumentai/-/[..]

Užpildytus Pedagogų registro Naudotojo dokumentus (originalus) reikia pateikti:

  • atitinkamos savivaldybės švietimo skyriui, kai švietimo įstaigos steigėjas yra savivaldybė;
  • siųsti adresu: K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius, Nacionalinė švietimo agentūra, kai švietimo/mokslo įstaiga yra valstybinė arba nevalstybinė.

Pedagogų registro dokumentus (nuostatai, duomenų saugos nuostatai) galite rasti prisijungę adresu:
https://pr-info.emokykla.lt/registruotiems-naudotojams

Pedagogų registro naudotojams reikalingą informaciją (PR tvarkytojo vadovą, Metodinę medžiagą ir kt. informaciją) galite rasti prisijungę adresu:
https://pr-info.emokykla.lt/dokumentai

Atnaujinta: 2022-11-21

Skip to content