I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras

  • Registre kaupiami duomenys apie Registro objektus – išsilavinimo pažymėjimų blankus.
  • Registro  paskirtis  –  registruoti  šiuose Nuostatuose  nustatytus  objektus,  rinkti,  kaupti, apdoroti,  sisteminti,  saugoti  jų  duomenis  ir  dokumentus  bei  teikti  Registro  duomenis suinteresuotiems asmenims.
  • Registro tvarkymo įstaiga – institucija ar jos padalinys, registruojantis Registro objektus Registro nuostatuose nustatyta tvarka, tvarkantis Registro dokumentus ir atsakantis už jų saugą.

Visais klausimais dėl Registro kreiptis el. pašto adresu grazina.zemlo@nsa.smm.lt.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt.

 

Dokumentai


IPBR projektas III

Įsakymas dėl Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro steigimo

Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro nuostatai

Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro duomenų saugos nuostatai

Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro specifikacija

Išsilavinimo pažymėjimų blankų registravimo tvarka

Registro vartotojo duomenų registravimo anketa

Atnaujinta: 2023-11-15

Skip to content