I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Švietimo problemos analizės

Valstybinės švietimo Strategijos įgyvendinimas Lietuvos Bendrojo Lavinimo Mokyklose (2008 10) 388.3k
Valstybinė švietimo Strategija 2013–2022 M.: Tikslai, Problemos, Tobulinimo Kryptys (2012 10) 1.4M
Universalūs Daugiafunkciai Centrai Lietuvoje (2009 06) 230.3k
Tėvų į(si)traukimas į Mokinių Ugdymą (2012 06) 631.4k
Tautinių Mažumų švietimo Politika: Kur Einama? (2011 09) 2.5M
Tautinių Mažumų švietimas Lietuvoje (2013 12) 767.7k
Švietimo Priežiūra: Kontroliuoti Negalima Pasitikėti (2009 12) 948.4k
Švietimo Kokybė (2013 11) 1.3M
Švietimo Decentralizacija Ir Savivaldybių Funkcijos (2011 12) 1M
Socialinis Emocinis Ugdymas. Kas Tai? Kuo Gali Mums Padėti? (2009 12) 460.6k
Socialinis Dialogas švietime: Kas? Ką? Kaip? (2010 04) 392.5k
Savitos Mokyklos: Netradicinės, Alternatyvios Ar Tiesiog Kitokios? (2012 09) 1.5M
Patyčios Lietuvos Mokyklose: Problemos Ir Jų Sprendimo Būdai (2009 12) 1.5M
Nepriklausomos Valstybės švietimo Kūrimo Pamokos: 1988–2012 (2013 12) 6.6M
Mokymo(si) Aplinkos 21 Amžiuje (2012 06) 1.5M
Mokėjimo Mokytis Kompetencija: Sampratos Ir Ugdymas (2013 12) 610.3k
Lituanistinio Ugdymo – Ugdymo Lietuvai – Svarba, Problemos Ir Galimybės (2013 08) 986.4k
Lietuvos švietimas Europos švietimo Siekių Kontekste (2013 11) 2.1M
Lietuvos Gyventojai Ir Mokiniai: Statistinis Portretas (2011 05) 1.2M
Kūrybiškumo (ne)ugdymas Mokykloje (2009 08) 1012.5k
Kokie Ugdymo Skirtumai Kaimo Ir Miesto Mokyklose? (2011 11) 3.1M
Ko Siekiame Kurdami Nacionalinę Kvalifikacijų Sandarą? (2012 12) 639.1k
Kas Yra Gera Mokykla? (2012 05) 619.9k
Kas Padaryta įgyvendinant Valstybinę švietimo Strategiją? (2007 09) 489.6k
Kaip Vertinamas Mokyklų Veiklos Kokybės Išorinis Vertinimas? (2011 07) 468.4k
Kaip Valdomi, Paskirstomi Ir Naudojami švietimo Ištekliai? (2015 08) 523.4k
Jaunimo Psichinė Sveikata Ir Savižudybės (2013 04) 1.3M
Ar Reikia Bijoti Nevalstybinio Ugdymo? (2010 01) 1M
Ar Lietuvoje Užtikrinamos Lygios Privalomojo švietimo Galimybės Berniukams Ir Mergaitėms? (2009 11) 3.4M
Ar Konkurencija Lemia švietimo Kokybę? (2015 01) 683.2k
Ar Jaunoji Karta Demokratiška? (2008 07) 486.7k

Visuotinis Mokinių Pasiekimų Vertinimas: Lūkesčiai, Nauda Ir Pavojai (2006 08) 406.1k
Vidutinis Mokinių Skaičius Lietuvos Bendrojo Lavinimo Mokyklose Ir Klasėse. Galimybės Ir Pavojai Jį Mažinti (2006 08) 1.1M
Vertinimo Problematika Pagrindinio Ugdymo Pakopoje: Už Ką Rašomas Pažymys? (2011 06) 491.6k
Technologinis Ugdymas: Situacija, Galimybės, Perspektyvos (2013 10) 1.4M
Psichologinės, Specialiosios Pedagoginės Ir Specialiosios Pagalbos Bendrojo Lavinimo Mokyklų Mokiniams Lygis (2009 09) 1.4M
Pilietiškumas Pagrindiniame Ugdyme: Ar Pilietiški Mūsų Mokiniai Ir Mokytojai? (2009 11) 1.7M
Pilietinis Ugdymas Lietuvoje: Ką Atskleidžia Tarptautinio Tyrimo Rezultatai?“ (2012 05) 895.3k
Pilietinio Ugdymo įgyvendinimo Politika: Tikslai, Priemonės, Rezultatai (2013 05) 1.6M
Penkiolikmečių Raštingumas: Lietuva Pasaulyje (2008 10) 1.1M
Patyčių Problema Mokykloje Ir Prevencija (2014 09) 701.6k
Nuo Ugdymo Profiliavimo Iki šiuolaikinio Individualizavimo (2013 12) 972.8k
Mokytojų Ir švietimo Pagalbos Specialistų Praktinių Patirčių Taikant Universalaus Dizaino Priemones Ugdymui(si) Analizė 708.8k
Meninio Ugdymo Pamoka: Ką Reikėtų Keisti (2012 04) 879k
Medijų Ir Informacinis Raštingumas Lietuvoje: Laikas Keisti Požiūrį? (2014 10) 897.6k
Matematinis Raštingumas Pisa Tyrimų Pagrindu (2014 11) 1.2M
Matematikos Ir Gamtos Mokslų Pasiekimai: Lietuvos Mokinių Gebėjimai Pasauliniame Kontekste (2010 08) 2.7M
Lietuvos Penkiolikmečių Gamtamokslinis Raštingumas Pagal Pisa Tyrimų Duomenis. Kaip Jį Pagerinti? (2014 11) 1.9M
Lietuvos Mokinių Matematinis Mąstymas (pagal Timss Tyrimus) (2013 12) 1M
Lietuvių Kalbos Pamoka Pagrindinėje Mokykloje (aštunta Klasė) (2012 09) 1.4M
Kompiuteriai Mokyklose: Kiek Ir Kaip Naudojami? (2008 05) 199.3k
Kokios Ikt Integravimo į švietimą Kryptys Sumanumo Link žengiančioje Visuomenėje? (2014 05) 980.8k
Kitas žvilgsnis į Ugdymo Procesą. Ką Apie Pamoką Galvoja Mokytojai, Mokiniai, Tėvai Ir Išorės Vertintojai? (2014 12) 409.3k
Kam Ir Kiek Naudingas Mokinių Grupavimas Pagal Gebėjimus? (2010 06) 671.2k
Kaip Pagerinti Mokinių Pasiekimus? Pisa Tyrimo įžvalgos Ir Europos šalių Patirtis (2014 10) 562.9k
Ką Apie Lietuvos Mokinių Gebėjimus Skaityti Sako Pisa 2012 Tyrimas (2014 11) 1.2M
Istorijos Pamoka: Mokyti Ar Mokytis? (2012 10) 771.8k
Informacinės Technologijos Xxi Amžiaus Mokykloje (2010 09) 1.6M
Gamtamokslinis Ugdymas Pagrindinio Ugdymo Pakopoje: Pasiekimai Ir Požiūris (2011 01) 511k
Didelės Ar Mažos Klasės? (2009 12) 2.2M
Bendrojo Ugdymo Dalykų Vadovėliai: Vertinimas, Leidyba Ir Pasirinkimo Galimybės (2011 12) 4.6M
Bendrojo Ugdymo Dalykų Vadovėliai: Turinio Kokybė Ir Naudojimas Pamokoje (2012 06) 1.4M
Aukštesniųjų Klasių Mokinių Sveikata: Pokyčiai per Penkerius Metus (2007 06) 186.3k
Ar Moka Mūsų Penkiolikmečiai Skaityti? Žvilgsnis į Ebpo Pisa 2009 Tyrimo Rezultatus (2013 05) 1.3M
Ar Moka Mūsų Ketvirtokai Skaityti? (2008 10) 768k
Ar Gretutinės Klasės Yra Problema (2005 08) 1M
Antroji Pamaina Lietuvos Mokyklose (2005 08) 256.5k
Ankstyvasis Užsienio Kalbų Mokymas – Būtinybė Ar Mada? (2006 11) 414.8k
Anksti Paliekantys Mokyklą: Situacija Lietuvoje (2013 10) 1.7M

Unikalios Kultūros Mokykla (2015 01) 664.4k
Švietimo Konsultavimas: Fikcija Ar Tikrovė? (2012 07) 1M
Švietimo Ir Ugdymo Tikslų Ir Lietuvos švietimo Politikos Nuostatų Dermė (2015 01) 590.5k
Švietimo Decentralizacija Ir Savivaldybių Funkcijos (2011 12) 1M
Steigėjo Dalyvavimas Mokyklos Lyderystėje (2014 02) 687k
Socialinis Dialogas švietime: Kas? Ką? Kaip? (2010 07) 392.5k
Šiuolaikinės Mokyklos Valdymas (2015 01) 1.7M
Profesijos Mokytojų Rengimo Galimybės, Jų Kvalifikacijos Tobulinimas (2013) 1.3M
Pirmieji Mokyklų Vidaus Audito Rezultatai: Ką Tobulinti? (2006 04) 987.6k
Mokytojų Pensinis Amžius: Ar Palikti Mokyklą? (2008 08) 833.4k
Mokytojas Lyderis – Visuomenės Varomoji Jėga (2013 04) 898.4k
Mokytojas Kaip Transformacinis Lyderis: Faktas Ar Fikcija (2015 01) 677.3k
Mokymo(si) Aplinkos 21 Amžiuje (2012 06) 1.5M
Mokyklų Vertinimai: Jų Veiklos Tobulinimas: Es Tendencijos Ir Modeliai (2013 08) 674.5k
Mokyklų Vadovai: Vadovauja Ar Lyderiauja? (2007 10) 152.1k
Mokyklų Savarankiškumo Didinimo Galimybės Ir Ribos (2011 06) 639.9k
Mokyklų Savarankiškumas: Es šalių Patirtis (2011 08) 2.1M
Mokyklos Informacinė Sistema Kaip Mokyklos Valdymo įrankis (2011 12) 2.2M
Mokykla Ir Tėvai: Bendradarbiauja Ar Tik Bendrauja? (2014 12) 441.3k
Lyderystės Kompetencija: Kam? Kodėl? Kaip? (2012 07) 738k
Lietuvos Mokytojų Profesinis Tobulėjimas (2010 05) 1.2M
Lietuvos Mokytojų Didaktinė Kompetencija (2006 10) 768.7k
Lietuvos Mokyklų Tinklas: Ar Užtikrinamos Lygios Mokymosi Galimybės? (2009 11) 1.8M
Kiek Lyderystės Surasta Lietuvos Mokykloje? (2012 07) 955.1k
Kas Yra Gera Mokykla? (2012 05) 619.9k
Kaip Vertinamas Mokyklų Veiklos Kokybės Išorinis Vertinimas? (2011 07) 468.4k
Kaip Užsienio šalyse Atrenkami, Ugdomi Ir Vertinami Mokyklų Vadovai? (2011 08) 739.1k
Kaip Patobulinti Mokyklą Be Pinigų (2014 02) 677.1k
Kaip Keičiasi Mokytojų Darbo Krūvis? (2006 01) 595.1k
Kaip Didinti Mokytojų Profesionalumą? (2014 12) 978.1k
Iššūkiai Mokyklai: Inkliuzijos Link (2012 06) 745.7k
Geros Pamokos Receptai (2012 04) 461k
Gero Vadovavimo Mokyklai Ir Sėkmingo Mokinių Mokymosi Sąsajos (2014 01) 738.2k
Etatinio Mokytojų Darbo Apmokėjimo Eksperimentas: Pirmieji Metai (2008 08) 375.1k
Darbuotojų Nuoma – Svarba, Trūkumai, Galimybės, Kitų šalių Patirtis (2014 01) 499k
Bendrojo Lavinimo Mokyklų įsivertinimo Praktika Ir Nauda (2009 12) 706.4k
Bendrojo Lavinimo Mokyklų įsivertinimo Praktika Ir Nauda (2009 12) 1.4M
Ar Mokyklos Rodo Dėmesį Personalui Ir Mokinių Tėvams? (2014 09) 690.7k

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2022-09-17

Skip to content