I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Brandos darbas

Brandos darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl Brandos darbo programos patvirtinimo

Brandos darbo programa

Brandos darbo programos priedas

Brandos darbo konsultantų, galinčių vykdyti sklaidą apie brandos darbo rengimą ir vertinimą, sąrašas

Siūlome pažiūrėti vaizdo įrašus:

Brandos darbo aprašo rengimas. Bendrieji etikos principai

Organizaciniai klausimai, rengiant brandos darbą

Brandos darbo tikslų ir uždavinių formulavimas

2018–2019 m. m. brandos darbo vykdymas ir brandos darbo rengimo etapai. Praėjusių mokslo metų biologijos brandos darbų rengimo patirtis

„Brandos darbas: įgyvendinimo gairės 2017–2018 mokslo metais“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

„Brandos darbo pasirinkimai 2017–2018 mokslo metais“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

„Brandos darbo tarpiniai įvertinimai” tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

„Brandos darbo rengimo veiklos (sausis–vasaris)“ tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas

„Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokinių įžvalgos.“

„Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Mokytojų įžvalgos.“

„Mokinių gamtamokslinė tiriamoji veikla – pamatas brandos darbui. Veiklos organizavimas.“

Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokytojų įžvalgos apie mokinių tiriamąją veiklą

Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos mokiniai dalijasi tiriamosios veiklos patirtimi

Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės

Biologijos tiriamųjų darbų pristatymai

Chemijos tiriamųjų darbų pristatymai

Fizikos tiriamųjų darbų pristatymai

Planavimas


Atlikimo planavimas

Atlikimo planų pavyzdžiai

Temos, tikslo, uždavinių formulavimas. 2018–2019 mokslo metų patirtis

Temos formulavimas

Temos formulavimas. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Tikslo formulavimas

Tikslo formulavimas. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Uždavinių formulavimas

Uždavinių formulavimas. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Informacijos šaltinių pasirinkimas problemos analizei

Medžiagos pasirinkimas brandos darbe

 

Atlikimas


Savarankiškas atlikimas

Bandymų skaičius arba nagrinėjamos medžiagos apimtis

Autorių teisės

Tarpinių rezultatų fiksavimas

 

Pagrindinės charakteristikos


Tikslo ir uždavinių atitiktis temai. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Kūrybiškumas

Aktualumas

 

Aprašo rengimas


Aprašo struktūra

Aprašo titulinis lapas

Aprašo titulinio lapo pavyzdys

Aprašo turinys

Įvadas

Įvadas. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Dėstomoji dalis

Dėstomoji dalis. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Metodikos naudojimas

Informacijos šaltinių analizė

Informacijos šaltinių analizė. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Reikalavimai citavimui

Reikalavimai citavimui. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Išvados

Išvados. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Pasiūlymai ir rekomendacijos

Literatūros šaltinių sąrašas

Literatūros šaltinių sąrašas. 2017-2018 mokslo metų patirtis

Aprašo priedai

Reikalavimai aprašo maketui

Reikalavimai aprašo maketui. 2017-2018 mokslo metų patirtis

 

Pristatymas


Pristatymo forma

Pasirengimas pristatymui

Viešojo kalbėjimo gebėjimai

Įsivertinimas

 

Naudoti informacijos šaltiniai rengiant informaciją apie brandos darbą

 1. A. Bikelienė, A. Daugirdienė, B. Gulbinaitė. Bendrieji studentų mokslnių darbų rašymo nurodymai ir užduotys. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. 2015.
 2. A. Bitinienė. Mokslinio teksto stilistika: mononografija.Vilnius: Edukologija, 2013.
 3. V. Indrašienė, G. Žibėnienė. Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013.
 4. V. Indrašienė, V. Jegelevičienė, O. Merfeldaitė, J. Pivorienė. Individual counseling guide: methodical recommendations. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014.
 5. K. Kardelis. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Šiauliai: Lucilijus, 2007.
 6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. V-893 dėl Brandos darbo programos.
 7. G. Merkys, S. Vaitkevičius, D. Urbonaitė-Šlyžiuvienė. Užsakomųjų tyrimų ataskaitos rengimas. Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijos tyrėjams, 2004. Prieiga per internetą: http://www.smm.lt/web/lt/kiti-tyrimai-archyvas.
 8. 8. V. Žydžiūnaitė. Baigiamojo darbo rengimo metodologija: mokomji knyga. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija, 2011.
 9. V. Žydžiūnaitė, S. Sabaliauskas. Kokybiniai tyrimai. Principai ir metodai. Vilnius: Vaga, 2017.
 10. N. Bražienė. „Citavimas – svarbi mokslo komunikacijos sąlyga“, Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 1(26), 2010, p. 150. Prieiga per internetą <http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/jmd/10_01_26/braziene.pdf>.
 11. Vilniaus universiteto biblioteka, „Būk etiškas“. Prieiga per internetą <http://www.ir.mb.vu.lt/buk-etiskas>[žiūrėta 2017 m. liepos mėn.].
 12. Public Speaking: Oracy Skills for the Real World. Prieiga per internetą <http://www.edutopia.org/practice/public-speaking-oracy-skills-realworld?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow>.
 13. Progression in Oracy. Prieiga per internetą <http://www.edutopia.org/pdfs/stw/edutopiastw-school21-oracy-assessment-strands.pdf>. 14. Terminų žodynas. Prieiga per internetą <http://www.zodynas.lt/terminuzodynas/m/medziaga>.

Atnaujinta: 2024-02-29

Skip to content